DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  constantin pavel

Profesor de teologie

 

PAVEL CONSTANTIN, profesor de teologie (nehirotonit). 

 

N. 17 aug. 1907, în Buceşti, jud.  Galaţi, în familie de preot. 

Studii la Seminariile din Galaţi (1918-1925) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1925-1929), unde obţine licenţa (1930) şi doctoratul (1938); Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti, cu examen de capacitate pentru învăţământul secundar; mai târziu a obţinut licenţa în Filosofie la Universitatea din Bucureşti (1947), studii de specializare la Facultăţile de Teologie catolică şi protestantă din Paris (1930-1932) şi Strasbourg (1932-1933), precum şi pentru Morală şi Sociologie la Sorbona.  Profesor de Religie la diferite şcoli din provincie şi Capitală (1933-1944), asistent la catedra de Apologetică de la Facultatea de Teologie şi apoi la Institutul Teologoic din Bucureşti (1944 - 1952), asistent la catedra de Morală creştină (1952-1962), încredinţat şi cu predarea Limbilor franceza, greaca şi latina, apoi profesor titular provizoriu (1962) şi definitiv (1965) la aceeaşi catedră, până  la  pensionare (1975), inspector şi subinspector general în Ministerul Cultelor (1944 -1949), membru laic în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor.  A publicat o serie de lucrări de teologie şi filosofie morală.

 

Lcrări:

 

v      L’irreductibilite de la Morale a la Science de Moeurs. Avec une preface de Raoul Allier, Paris, 1935, 144 P.;

v      Problema răului la Fericitul Augustin. Studiu de filosofie morală (teză de doctorat), Bucureşti, 1938, 226 p.;

v      L’Eglise et la culture, Bucarest, 1939, 20 p. (extras din “Revista de Filosofie", nr. 1, 1939);

v      Tragedia omului în Cultura modernă, Bucureşti 1940, 72 p.;

v      Contribuţia Fericitului Augustin la progresul gândirii filosofice, în “Revista de Filosofie", an.  XXI X, 1943, nr. 3 - 4, P. 302-311;

v      Vrednic este lucrătorul de plata sa, în ST, an. IV, 1952, nr. 3-4, p. 142-156;

v      Patimile omeneşti, piedici în calea mântuirii, în ST, an.  V, 1953, nr. 7-8, p. 471-481;

v      Lăcomia, patimă dăunătoare vieţii individuale şi obşteşti, în ST, an. VII, 1955, nr. 7-8, P. 469 488;

v      Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti, în GB, an. XVI, 1957, nr. 4-5, p. 238-247;

v      Patimi dăunătoare vieţii omeneşti (desfrânarea invidia, mânia), în MMS, an.  XXXIII, 1957, nr. 5-7, p. 431-450;

v      Trândăvia şi trufia în concepţia moralei creştine, în ST, an.  IX, 1957, nr. 7-8, p. 530-543;

v      Influenţa păcatului nostru personal asupra semenilor, în  “Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr. 2, p. 265-279;

v      Opera mântuitoare a Domnului nostru lisus Hristos şi slujirea Bisericii Sale, în “Ortodoxia", an.  XV, 1963, nr. 3-4, p. 424-455;

v      Temeiurile şi rostul ascultării în viaţa morală a creştinismului, în ST, an.  XVIII, 1966, nr. 7-8, p. 387-407;

v      Probleme morale cu privire la căsătorie în  familie în BOR, an.  LXXXV, 1967, nr. 1-2, p. 126-144;

v      Aspectul teologic al solidarităţii umane, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 2, p. 182-19 1;

v      Probleme morale în parabola fiului risipitor, în GB, an.  XXX, 197 1. nr. 3-4, p. 268-280;

v      Răsplata muncii în concepţia moralei cresştine, în MO, an.  XXIII, 197 1, nr. 3 -4, p. 175 -194;

v      Preocupări actuale în domeniul teologiei morale creştine, în ST, an.  XXV, 1973, nr. 3-4, p. 173-187;

v      Atitudinea Sfinţilor Trei lerarhi faţă de problemele morale ale vremii lor, în ST, an.  XXIX, 1977, nr. 3 - 4, p. 222-232;

v      Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuale ale credincioşilor, în ST, an.  XXIX, 1977, nr. 5 - 8, p. 421 -435;

v      Preotul, pilduitor şi îndrumător al vieţii morale a credincioşilor, în BOR, an. XCVI, 1978, nr.7-8, p.761-773;

v      Atitudinea Sfântului Vasile cel Mare faţă de filosofia şi cultura antică, în vol. Sfântul Vasile cel Mare, închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa, Bucureşti, 1980, p. 312-329;

v      Morala de situaţie în teologia contemporană, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr. 5-6, p. 343-375;

v      Portretul moral al creştinului ortodox, în BOR,an.C, 1982, nr.1-2, p.119-140;

v      Un reprezentant de seamă al gândirii creştine: Vladimir Soloviev, în ST, an.  XLII, 1990, nr. 1, P. 120 - 14 1;

v      Creştinismul şi filosofia antică în gândirea Fericitului Augustin, în ST, an.  XLII, 1990, nr. 2, p. 20-41 şi nr. 3, P. 3-45;

v      Eroismul  în lumina moralei creştine, în ST, an.  XLIV, 1992, nr. 3, P. 65 - 103

v      Co-autor la învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Bucureşti, 1952 şi la –

v      Teologia morală creştină, pentru Institutele teologice, vol.  I şi II, Bucureşti, 1979-1980. 

 

v      Alte articole, predici, cronici şi recenzii în periodicele citate în lista bibliografică şi altele.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME