DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  constantin popescu

Preot, orientalist

 

POPESCU CONSTANTIN, preot, Orientalist.

 

N. 10 iul. 1862, în Târgoviste, f d. 1928, în Bucureşti.

Studii la Seminarul “Central" din Bucureşti (1876 - 1884), mai târziu la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1892 - 1896), unde a obţinut doctoratul.  Profesor de Religie la Gimnaziul din Târgovişte (1884-1899), preot la biserica “Mitropolia" din Târgovişte (1888-1889), protoiereu al jud. Dâmboviţa (1888-1892), profesor de Religie la Scoala normală de fete “Elena Doamna" din Bucureşti (1899-1904), profesor de Studii biblice ; lstorie bisericească la Seminariile “Central" (după 1904) şi “Nifon" din Bucureşti (1899 - 1928), director al Seminarului “Nifon" (1907-1911 şi 1915-1919), iconom stavrofor, autor de studii teologice şi manuale didactice.

 

Lucrări:

 

v      Liberul arbitru ca bază a responsabilităţii faptelor, Bucureşti, 1898, 74 p.;

v      învăţătura lui Iisus Hhristos (Prescurtare după Explicarea Evangheliilor), Bucureşti, 1899,62 p.;

v      Desbinare sau schisma în Biserică.

v      Studii istorico-dogmatică şi în cuprinsul eparhiei; ctitor al unei biserici în,  Bucureşti, 1900, 206 p.;

v      Sistemele opuse religiunii.  Studii dogmatic, Bucureşti, 1902, 80 p.;

v      ExpIicarea Psalmilor mesianici, traducere după textul originaI Bucureşti, 1904,64p.;

v      Gramatica limbi ebraice Bucureşti, 1904, 176 p.;

v      Gramatica Iimbii arabe, (ms. în Biblioteca Patriarhici).

 

Manuale:

 

v      Morala creştină ortodoxă, pentru uzul liceelor, gimnaziilor, şcoalelor normale şi secundare de fete, Târgoviste, 1888, 80 p. ( ed. a II-a, 1890, 68p.; ed. a VI-a, Bucureşti, 1902, 80 p., alte ediţii în colaborare cu preotul Constantinescu Lucaci);

v      Dogmele Bisericii creştine ortodoxe, pentru uzul şcoalelor secundare, Bucureşti, 1890, 52 p. (ed. a V-a, 1902, 85 p.);

v      Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament, Bucureşti, 1899, 111 p.(ed. a V-a, 1920 - în colaborare cu preotul I. Constantinescu Lucaci);

v      Istoria bisericească... pentru cl. a V-a din învăţământul secundar, Bucureşti, 1899, 93 p. (ed. a VIl-a, Bucureşti, 1923, 84 p.);

v      Explicarea Evangheliilor duminecale, pentru şcoalele normale şi profesionale, ed. I, Bucureşti, 1900, 128 p. (ed. a II-a, 1904, 129 p.; ed. a III-a pentru seminarii, 1914, 115 p.);

v      Istoria Bisericii Române, pentru clasa a VI-a de liceu, Bucureşti, 1902, 124 p. (ed. a V-a, 1920, 106 p.).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME