DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  cosma popescu

Mitropolit

 

POPESCU COSMA (Cozma), mitropolit.

 

N. Flămânzeşti-Argeş, în familie de preot (din botez Mihai), decedat 3 sept. 1792, la Giuleşti Bucureşti. Se pare ca s-a călugărit la Colţea, eclesiarh şi protosinghel al Mitropoliei din Bucureşti;

 

Episcop de Buzău (1763 -1787), apoi mitropolit al Ungrovlahiei (ales 9 oct. 1787), până la moarte;

 

Indrumător al şcolilor şi al activităţii tipografice : (Psaltirea 1767, Liturghierul 1768, Catavasierul 1768, Octoihul 1792), şi al şcolilor; intense activitate gospodărească la Episcopia din Buzău, şi în cuprinsul eparhiei, ctitor al unei biserici în satul natal.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME