DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dumitru popescu

Profesor de teologie

 

POPESCU DUMITRU, profesor de teologie.

 

N. 29 iun. 1929, în Călugărit, jud.  Giurgiu, în familie de preot. 

Studii la Seminarul “Nifon mitropolitul" din Bucureşti (1940-1948), Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1955-1959), continuând cursurile de doctorat - specialitatea Dogmatică - la acelaşi Institut (1959-1962); studii de specializare la lnstitutul ecumenic de la Bossey-Elveţa (1966-1967), Facultatea de Teologie a Universităţii Gregoriene din Roma (1968 -1970), Institutul Ecumenic de la Tantur-Israel (1973), doctoratul la Bucureşti în 1972. Secretar (1960 - 1962), apoi profesor şi director (1962 - 1966) al Seminarului teologic din Bucureşti, asistent la secţia sistematică a Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (1966-1973), conferenţiar suplinitor la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică la acelaşi Institut (1973 - 1976), apoi profesor titular la aceeaşi catedră (1976); protector al Institutului (1973-1979) şi rector (1979-1980 şi din 1988).  De la 1 oct. 1980 până la I aug. 1988 director de studii în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene de la Geneva.  A desfăşurat o bogată activitate pe plan ecumenic, fiind membru în Comisia  “Credinţă şi Constitutie" din Consiliul Ecumenic al Bisericilor, membru în delegaţia Bisericii noastre pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, membru în Comisia panortodoxă de dialog cu Biserica româno-catolică, membru în Comisia română de dialog cu Biserica Iuterană din Germania, a participat la numeroase întruniri,

adunări şi colocvii cu character teologic, politic sau social ale acestor comisii şi altele.

 

Lucrări:

 

v      Problema “chipului” din om după Gigorie de Nissa, în GB, an. XX, 1961, nr. 3, p. 339 - 351,

v      Sfinţenia după Sfântul Chiril de Alexandria, în “Ortodoxia", an.  XIII,1961, nr.2 p. 230-241;

v      Doctrina despre Taina Botezului în primele secole creştine, în “Ortodoxia", an. XIII, 1961. nr. 3, p. 393- 404;

v      Eclesiologia luterană, în “Ortodoxia", an.  XIV, 1962, nr. 3, p. 413-417;

v      Faptele bune după Sfântul Simeon Noul Teolog, în “Ortodoxia", an.  XIV, 1962, nr. 4, p. 540-555;

v      Eclesiologia romano-catolică după documentele celui de al doilea Consiliu de la Vatican şi ecourile ei în teologia contemporană.  Teză de doctorat în ”Ortodoxia", an.  XXIV, 1972, nr. 3, p. 325-458 (şi extras);

v      Aspecte noi în problema “Filioque", în ,Ortodoxia", an.  XXVI, 1974, nr. 4, p. 580-592;

v      Biserica locală şi comunitatea conciliară, în “Ortodoxia", an.  XXIX, 1977, nr. 3-4, p. 507-512;

v      Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica romano- catolică, în ST, an.  XXXI, 1979, nr. 5 -10, p. 367-390;

v      Învăţătura ortodoxă despre Maica Domnului, în G B, an. XXXVIII, 1979, nr. 7 - 8, p. 675 - 683;

v      Natura Bisericii din punct de vedere fiinţial şi comunitur, în MB, an.  XXX, 1980, nr. 10- 12, p. 652-664;

v      Esenţa sintezei dogmatice a Părintelui  Dumitru Stăniloae, în ST, an.  XXXV, 1993, nr. 7-8, p. 581-586;

v      Sfânta Taină a Preoţiei. Ierarhia bisericească sacramentală, după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, în “Ortodoxia", an. XLI, 1989, nr. 1, p. 7-13;

v      Teologie şi cultură, Bucureşti, 1993, 166 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME