DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  emilian popescu

Profesor de teologie, istoric

 

POPESCU EMILIAN, profesor de teologie, istoric (nehirotonit). 

 

N. 20 febr. 1929, în Orieşti Vâlcea. 

Studii la Seminarul Teologic “Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1940 -1947), cu diferenţa de liceu şi bacalaureat, Facultatea de Teologie (1947 - 1948), apoi Institutul Teologic din Bucureşti (1953-1955), Facultatea de Filologie, secţia limbi clasice a Universităţii din Bucureşti (1948- 1952), studii de specializare în Berlin (1967), Bonn, Koln şi Munchen (1971-1973), la Lyon şi Parisş doctoratul la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1970).  Preparator şi asistent la lnstitutul de lstorie din Bucureşti (1952-1956), cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Arheologie al Academiei (1956-1978), profesor titular la catedra de Bizantinologie de la Institutului Teologic Universitar din Bucureşti (de la 1 febr. 1978).  Epigrafist al antichităţii greco-romaneş a luat parte la săpături arheologice la Histria, Callatis, Jidavaş participant la Congrese şi simpozioane Internaţionale de epigrafie şi istorie şi la a sasea Adunare generala a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Vancouver 1983). 

A publicat studii în reviste de specialitate din “Ară şi peste hotare, privind inscripţiile din Scythia Minor, românizarea şi viaţa creştină pe teritoriul Daciei.

 

Lucrări:

 

v      Consideraţiii asupra educaţiei tineretului la Histria. în legătură cu trei inscripţii inedite, în SCIV, VII, nr. 3 -4, 1956, p. 342 365;

v      Les relations d’Istros et d’apollonie du Pont a l’epoque hellenistique.  A propos d’une inscription inedite , în ”Dacia", NS, III, 1959, p. 235 - 258 (în colaborare);

v      The Histrian Decree for Alba, în “Dacia", NS, IV, 1960, p. 273 - 296;

v      Epigraphische Beitrage zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani, în “Studii Clasice", VI, 1964, p. 185-203,

v      Descoperirile arheologice de la Lazu  jud. Constanţa, în “Studii Clasice", VII, 1965, p. 251-261;

v      Ceramica română târzie cu decor ştampilat descoperită la Histria, în SCIV, XVI, 4, 1965, p. 695-724;

v      Asşpecte ale colonizării şi romanizării în Dacia şi Scythia în lumina unor inscripţii din muzee bucureştene, în “Studii Clasice", IX, 1967, p. 181 -2 01;

v      Die Spatgriechischen Inscriften aus Kleinskythien, în “Dacia", NS, XI, 1967, p. 163 - 177;

v      Contributions a la geographie historique de la Peninsula Balkanique aux V-e- VIII-e sieles de notre ere, în “Dacia", NS, XIII, 1969, p. 403 415;

v      Tabula Imperii Romani - L.35- Romula, Durostorumi, Tomis, Bucureşti, 1969, 80 p. (în colaborare);

v      Das Problem der Kontinuitat in Rumanien, in ,,Dacoromânia", 1973, p. 69 -77;

v      Constantiana, în “Bizantinische Zeitschrift", Munchen, LXVI,1973, p.359-382;

v      Inscripţiile greceşti şi latine în secolele IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, 1976,438 p. + I h + 442 fig. (lucrare distinsă cu premiul “Vasile Pârvan" al Academiei);

v      Pe marginea unei epigrame funerare din epoca romană târzie de la Tomis, în SCIVA, 26,1975, p. 79 -93;

v      Zur Geschichte der Stadt în Kleinskythien în der Spatantike, în ,,Dacia", NS, 1975, 19, p. 173 -182;

v      Praesides, duces et episcopatus provinciae Scythiae im Lichte einiger Inscriften aus dem IV- VI Jh, în ,,Epigraphica", Bucureşti, 1977, p. 257-285;

v      Câteva consideraţii de privire la limba inscripţiilor creştine din Scytia Minor în secolele IV- VI, în vol  De la Dunăre la Mare, Galaţi, 1979, p. 123 - 133;

v      Organizarea eclesiastică a provinciei Scythia Minor în secolele IV- VI, în ST, an.  XXXII, 1980, nr. 7- 10, p. 590-605;

v      Comunitatea daco-romană.  Procesul de formare şi poporului român.  Rolul creştinismului în GB, an. XXXIX, 1980, nr. 6-9, p. 573-587;

v      Creştinismul în eparhia Buzăului până în secolul al VII-lezi, în vol.  Spiritualitate şi istorie la Întorsura Carpaţilor, , Buzău, 1983, p. 259-277;

v      Epigrafia greacă izvor pentru istoria Bizanţului în secolele IV-îX, în GB, an.  XLIII, 1984, nr. 1-2, p. 58-86;

v      Credinţa viţe a creştinilor din Imperiul bizantin în Iumina inscripţiilor, în BOR, an. CIII, 1985, nr. 1-2, p. 143-159;

v      Câteva consideraţii cu privire la educaţia scolară şi cariera didactică a Stântului ConstantinChiril, în ST, an.  XXXVIII, 1986, in. 1, p. 42 -5 1;

v      The City of Thomis as and autocephalous Archbishopric of Scythia Minor (Dobrodja).  Remarks on the Chronology of Epiphanus Notiţia, în “Byzantiaka", 6, 1986, p. 123- 148;

v      Inceputurile îndepărtate ale autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: Tomisul, arhiepiscopie autocefală, în vol. Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 327-353;

v      Creştinismul pe teritoriul României până  în secolul al VII-lea în lumina noilor cercetălri, în MB, an.  XXXVII, 1987, nr. 4, p. 34-49;

v      Theophilus Gothiae episcop în Crimeea ori la Dunărea de jos?, în ST, an.  XXXIX, 1987, nr. 5, p.73-81 (versiune germană în rev.,,Bizantina", Tesalonic, 14,1988,p. 233 -249);

v      Aniversarea a 1200 de ani de la Sinoduli al VII-lea ecumenic, în ST,an.XXXIX,1987, nr.6, p.8-22;

v      In mai multe medalioane de sfinţi în volumul Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 151 - 182;

v      Die Kirchliche Organisation der Provincz Scythia Minor vom vierten bis ins sechste Jahrhundert, în “Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik", Viena, 1988,

v      p.76 - 94;

v      Martiri şi sfinţi în Dobrogea, în ST, an. XLI, 1989, nr. 3, p. 39-65;

v      Biserica şi sinagoga în sud-estul european în epoca protobizantină (sec. IV- VI), în ST, an. XLII, 1990, nr. 4, p. 59-70;

v      Biserica şi naţionalitatea în Orientul ortodox (bizantin) în secolele IV-XV, în ST, an.  XLII, 1990, nr.5, p.67-76;

v      Ierarhia eclesiastică pe teritoriul României.  Cresterea şi structura ei până în secolul al VII-lea, în BOR, an. CVIII, 1990, nr. 1-2, p. 149-164;

v      Completari şi rectificări la istoria Bisericii Moldovei şi la relaţiile cu Bizanţul în prima jumătate a secolului al XV-lea, în MMB, serie nouă, an. III (LXIX), 1993, nr. 4 - 7, p. 135 - 156;

v      Christianitas daco-romana.  Bucureşti, 1994, 496 p. (culegere de 28 de studii mai vechi şi inedite publicate în limbile franceză şi germană)

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME