DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  eufrosin poteca

Teolog, filosof, orator, traducator

 

POTECA EUFROSIN (din botez Radu), teolog, filosof, pedagog, orator şi traducător. 

 

N. 1788, în Nucşoara, jud.  Prahova, decedat 10 dec. 1858, în mănăstirea Gura Motrului, jud. Mehedinţi.

Studiază la o şcoala grecească din Bucureştiş frate la mănăstirea CăIăruşani, tuns în monahism la Neamţ (c.1808), hirotonit la Bucureşti ierodiacon (1809) şi eromonah (1813), urmând apoi cursurile Academiei greceşti din Bucureşti (C.1812- 1816); ,dascăl al sfintelor noastre “dogme" la aceeaşi Academie (C. 1816-1818) profesor de Geografie la şcoala românească de la “Sf.Sava", condusă de Gheorghe Lazăr (1818-1820). Trimis de “Eforia Scoalelor" la Universitatile din Pisa (1820-1823) şi Paris (1823 - 1825), unde studiaza Filosofia, Teologia, Istoria, :tiinţe exacte “Limbile clasice şi moderne”.  Reîntors în şară, a fost profesor de Filosofie la şcoala de la “Sf. Sava" (1825-1832), arhimandrit (C. 1830), apoi egumen al mănăstirii Gura Motrului (1832-1858).  Ca egumen, a restaurat mănăstirea, a îndrumat şcoala din incinta ei, a sprijinit şcolile din satele apărţinătoare Motrultii şi din satul său natal; prin testament a Iăsat sume însemnate de bani pentru întretinerea la şcoală a cinci elevi la Bucureşti şi alţi cinci la Craiova. Însufleţit patriot, a militat pentru luminarea poporultii şi pentru înlăturarea unor nedreptăţi sociale.  Prin lucrările sale a contribuit la formarea filosofiei româneşti moderne.

 

Lucări originale:

 

v      Cuvinte panighirice şi moralnice, Bucureşti, 1826, 367 p. (este inclus aici şi cuvântul de deschidere a Cursului de Filosofie, rostit la 1 octombrie 1825);

v      Manual de catihis religios şi moral cuprinzător de dogmele şi tainele Bisericii noastre, Buzău, 1839 (ed. aII-a Bucureşti, 1845, 17 p.)

 

Traduceri:

 

v      Dimitrie Darvaris: Mai nainte gătire spre cunoştinţăa de Dumnezeu prin privirea celor cei sînt, Buda, 1818, 16 f. + 179 p;

v      Johann Gottlieb Heineccius: Filosofia cuvântului şi a năravurilor, adecă Loghica şi Ithica elementare, carora se pune înainte Istorai filosofească, Buda, 1829, 24 f. + 398 p. (dupe versiunea greaca a lui Grigorie Brâncoveanu);

v      Alexandru Scarlat Sturza: Enhirid adecă mânelnic al pravoslovnicului hristian, Bucureşti, 1832, 415 p. (din greceste);

v      Sfânta Scriptură pe scurt într-o sută şi patru istorii, culese din Biblie şi din Evanghelie şi umată de un mare Catehism pentru Seminare, Buzău, 1836,180+ 80 p. (prima lucrare aparţinea teologului german Johann Hubner, tradusă dupe versiunea greacă a lui Polihronie Dimitrie;

v      A doua era prelucrarea greaca a Catehimului lui Platon al Moscovei, făcută de Dimitrie Darvaris; ed. a IIa, Bucureşti, 1847, VI + 347 + 38 p.;

v      Catehismul singur la Neamţ, 1856, 96 P.);

v      Obiceiurile israelitenilor şi ale creştinilor, culeasă din Sf.  Scriptură şi din Istoria bisericescă a abatelui (Claude) Fleury , Bucureşti, 1845 (după o versiune greacă), Jean Baptiste Massillon: Mic post ori  Cuvinte alese, Bucureşti, 1946 (din franţuzeşte);

v      Jacques B. Bossuet: Vorbire asupra istoriei universale, tălmăcită (din franţuzeşte), 2 vol., Bucureşti, 1855.

 

Postume:

 

Istoria monastirilor Vlahiei sau prnţilor domnitori Ţării Româneşti mai ales cele religioase, după rânduiala chronologhicească, începându-se de la Radu Negru Voievod până în zilele noastre (1846, publicată parţial de G. Dem. Teodorescu în 1883)

v      I. Bianu, Întăi bursieri români în străinătate, Scrisori de ale Lui  Eufrosin Poteca, în “Revista Nouă”, Bucureşti, I, 2, 1888, p. 421- 431;

v      Ion Vârtosu, Pagini din autobiografia lui Eufrosin Poteca, în BOR, an.  LV, 1937, n,. 71 0, p. 498 - 514 (.;i extras);

v      Catehismul mititel, cuprinzând dogmele şi tainele Bisericii Răsăritului  pentru învţătura principilor, publicat de C. Rădulescu Motru, Bucureşti, 1940, 23 p. (extras din ,,Revista de Pedagogie", X, 1940);

v      C. Rădulerscu Motru, Din autobiografia lui  Eufrosin Poteca, în An.  Acad.  Rom., M. S. I., s. III, t. XII, Bucureşti, 1943, 28 p.,

v      Pr.  Prof.  Gheorghe I. Moisescu. Două cuvântări ale arhimandritului Eufrosin Poteca în MO, an.  VI, 1954, nr. 4-6, P.250-255;

v      Pr. Prof.Gheorghe I.Moisescu, Din crespondenţa arhimandritului Eufrosin Poteca (1825- 1858), în MO, an.  X, 1958, nr.11 - 12, p. 807 - 834;

v      Pr. Gabriel Cocora, Din corespondenţa arhimandritului Eufrosin Poteca, în MO, an.  XI, 1959, nr. 3 -4. p. 207 -213;

v      Pr.  Gabriel Cocora, Câteva cuvântări ale arhimandritului Eufrosin Poteca, în MO, an.  XVI, 1964, nr. 9- 10, p. 758-768;

v      N. Isar, Câteva scrisori ale arhimandritului Eufrosin Poteca de la sfârişitul vieţii sale (1852-1856), în BOR, an.  XCIV, 1976, nr. 5-6, p. 590-594;

v      Pr.  Alexandru Stănciulescu-Bârda, Eufrosim Poteca inedit: Elemente de metafizică, în BOR, an.  XCIX, 1981,nr.5-6, p.675-689;

v      Predici şi cuvântări. Studiu introductiv şi note de Arhim. Veniamin Micle, Editura Mănăstirii Bistriţa, 1993,128p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME