DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gavriil protul

Calugar grec

 

PROTUL, GAVRIIL, cărturar grec, sec.  XV XVI, care a trăit un timp şi în Ţra Românească, “protosul" (cârmuitorul) mănăstirilor din Muntele Athos. 

 

Din dispozitia domnitorului Neagoe Basarab a scris (c.1520) Iucrarea istorico aghiografică Viaţa şi traiul  sfinţiei sale părintelui  nostru Nifon patriarhul  Ţriigradului, carele au strălucit cu multe patimi şi ispite în Ţrigrad sau în Ţra Muntenească.  Expune viaţa fostului patriarh ecumenic Nifon II, chemat de Radu cel Mare pentru reorganizarea Bisericii din Ţara Românească (c. 1503, canonizat în 1517), dar şi evenimentele politice petrecute între anii 1504-1520.  A fost redactată fie în greaca bizantină, fie în slavonă.

 

Studii:

 

v         Niculae M. Popescu, Nifon II patriarhul Constantinopolului, în An.  Acad.  Rom.,M.S.I., s.a. II-a, t. XXXVI, 1914, p. 731- 798 (şi extras);

v         D. Mazilu, Contribuţiuni la studiul vieţii Sf. Nifon patriarhul Constantinopolului, Bucureşti, 1928, 16 p.;

v         Studiile introductive la ediţiile citateş Academia R.S.R., Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 1964, p. 275 - 278;

v         Petre S. Năsturel, Recherches sur les redactions – greco-roumaines de la Vie de Saint Niphon ll patriarche de Constantinople, în RESEE, V, 1967, nr.  I- 2, p. 41 - 75;

v         Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 149 - 150.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME