DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gheorghe paschia

Preot

 

PASCHIA GHEORGHE, preot. 

 

N. 24 apr. 1905, în Bârzeiu de Pădure,jud. Gorj, decedat la 17 nov. 1990, în Bucureşti.

Studiile medii la :coala Comercială din Craiova (1917-1925), apoi la Seminarul "Sf. Grigorie Decapolitul" din Craiova (1925-1929), Superioare la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1929-1933), unde a obţinut doctoratul în 1945; Seminarul pedagogic universitar “Titu Maiorescu" din Bucureşti (abs. 1935).  Pedagog la Seminarul din Craiova (1929-1931), funcţionar în Ministerul de Finanţe şi cântăreţ bisericesc în Bucureşti (1931 -1934), profesor de Religie la Liceele industriale din Bucureşti (1935-1936), preot la biserica “Bărbătescu Vechi" din Bucureşti (1936-1966), misionar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor (1936 - 1938); preot militar în al doilea război mondial (1941-1944); a suferit mai mulţi ani de detenţie în închisorile comuniste. A publicat lucrări teologice şi culegeri de proverbe.

 

Lucrări:

 

v      Predica prin viaţă la sfinţi, Bucureşti, 1934, 120 p.;

v      Sfânta Biserică a lui Hristos, Biserica luptătoare, Bucureşti, 1937, 62 p.;

v      Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii după Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie şi actele Primelor secole creştine, Bucureşti, 1937, 132 p.,

v      Tineri biruitori învăţături din Sf. Scriptură şi viaţa pentru tineret, Bucureşti, 1939, 254 p.;

v      Sfânţi şi sfinţenie, Bucureşti, 1940, 87 p.;

v      Cer şi Pământ. Predici, Bucureşti, 1944, 325 p.

v      Nepreţuita comoară a epitafurilor, în MB, an. XVII, 1967, nr. 1 -3, p. 49-70;

v      Buna cuviinţă creştină la Sfintele Taine şi ierurgii, în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 9 - I 0, p. 1135- 1145;

v      Idei teologice în înscripţiile funerare vechi şi noi, în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 5 -6, p. 579-586;

v      Din cugetările şi sfaturile morale ale Sfinţilor Părinţii şi ale unor scriitori clasici români, în BOR, an. XCI X, 1991, nr. 1 - 2, p. 81 - 86, nr. 3 -4, p. 315 - 322, nr. 7- 8, p. 770-774; an.  C, 1982, nr. 1 -2, p. 156 - 161, nr. 3-4, p. 300-304;

v      Sfinţii Părinţi despre adevăr, ajutor, aproapele, ascultare,în MO,an.  XXXIII, 1981,nr.4-6, p. 215-220,

v      Sfinţii Părinţi despre bărbăţie, bătrâneţe, bunăvoinţă, în MO, an.  XXXIV, 1982, nr. 7-9, p. 526-535;

v      Sfinţii Părinţi despre caracter, castitate, căsătorie, conştiinţă, cumpătare cuvânt, în MO, an.  XXXIV, 1982, nr. 1-3, p. 46-54;

v      Porunci, Îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sfânta Scriptură şi la unii mari învăţaţi şi scriitori ai Iumii, în ST, an. XXXV, 1983, nr. 9- 10, p. 632-644;

v      Sfinţii Părinţi despre dar, datorie, dragoste, dreptate, n MO, nr.  XXXVI, 1994, nr. 9 - I 0, p. 625 - 640;

v      Sfinţii Părinţi despre egalitate, evlavie, feciorie, fericire, frumuseţe, în MO, an.  XXXVI, 1984, nr. 11 - 12, p. 737 -745;

v      Importanţa religios-morală şi isorico-literară a epitafurilor din cimitirele româneşti, în ST, an.  XXXVIII, 1986, nr. 1, p. 23-42.

v      Buna cuviinţă oglindită în proverbe şi maxime din toată lumea, Bucureşti, 1970, 302 p.;

v      Dicţionar al bunei cuviinţe, Bucureşti, 1973, 347 p.;

v      lordache Golescu, Proverbe pentru buna cuviinţă Bucureşti, 1975,288 p.

 

Articole în:

 

v      “Fântâna Darurilor",

v      “Duminica copiilor",

v      “Tinerimea Creştină",

v      “Glasul Monahilor",

v      “Apostolul",

 

v      Predici în “Glasul Bisericii" şi alte ziare şi reviste, câteva lucrări paremiologice şi predict în manuscris.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME