DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gheorghe popescu-valcea

Istoric de arta, teolog

 

POPESCU-VÂLCEA GHEORGHE, istoric de artă, teolog (nehirotonit). 

 

N. 9 aug. 1912, în Copăceni, jud. Vâlcea.

Studii la Seminarul teologic “Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1924-1932), Facultatea de Teologie din Chişinău (1932- 1936), Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Institutul de Artă bizantină şi a sud-estului european de la Universitatea din Strasbourg, cursuri de Artă creştină şi Bizantinologie la Ecole Pratique des Hautes Etudes din Paris; doctoratul în Arte la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Ofiţer în războiul al doilea mondial, inspector -general în Ministerul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor. în 1947 iniţiază Mişcarea de rezistenţă “Vlad Tepes", dar a fost arestat în 1948 şi condamnat la 20 de ani muncă silnica.  A executat 16 ani şi jumătate la Jilava, Văcăreşti, Aiud, Lugoj şi Gherla, fiind eliberat în 1964.  A lucrat apoi ca inspector general de specialitate, vicepreşedinte şi profesor la Comisia de Pictură bisericească a Patriarhiei Române, până la pensionare.  A publicat mai multe lucrări de specialitate deosebit de apreciate.

 

Lucrări:

 

v              Simbolul crucii în gândirea şi arta creştină, Bucureşti. 1940;

v              Rapports  entre la miniature e l’imprimerie  roumaine, Bucureşti 1940, 19 p. + 2 pl. Le probleme de l’entrelacs, et l’ornamentation des vieux manuscrits roumains, Bucureşti, 1941;

v              Consideraţii asupra artei bizantine, Bucureşti, 1941;

v              0 replică ortodoxă a temei iconografice occidentale: Pressoir mistique. Contribuţii la iconografia simbolului euharistic, Bucureşti, 1943, 24 p

v              Constantin Brâncoveanu, iniţiator şi protector aI unui nou stil în arta românească, în BOR, an.  LXXXII, 1964, nr. 9-10, p. 900 - 915;

v              Din odoarele de artă de la Dragomirna, în BOR, an.  LXXXV, 1967, nr.11-12, p.1240 - 1254;

v              Scoala miniaturistică de la Dragomirna, în BOR, an.  LXXXVI, 1968, nr. 3- 5, p. 455 -468; nr. 7 - 8, p. 959 - 972 , nr. 9 - I 0, p.1186 - 1211 şi nr.11 - 12, p. 1343 - 1359; an. LXXXVII, 1969, nr. 1 -2, p.197-209;

v              Anastasie Crimca, Bucureşti, 1972, 110 p. (XL ilustraţii în text);

v              Slujebnicul mitropolitului :tefan al Ungrovlahiei (1648-1668),Bucureşti, 1974, 112 p. (XL ilustratii în text);

v              Erotocritul logofătul Petrache, Bucureşti, 1977, 107 p.;

v              Miniatură românească (Album), Bucureşti, 198 1, 138 p. + 204 P. ilustraţii (ed. franceza, 1982, 246 p.);

v              Un manuscris al voivodului Ieremia Movilă, Bucureşti, 1984,175 p.;

v              Un manuscris al voivodului Alexandru al II-lea, Bucureşti, 1984, 152 p..

v              Cărţile populare miniate şi ornate, Bucureşti, 1989, 128 p.

v              Cuvinte din  temniţă (versuri), Bucureşti, 199 1, 64 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME