DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ilarion puscariu

Arhiereu, istoric

 

PUŞCARIU ILARION (din botez Bucur), arhiereu, pedagog şi istoric. 

 

N. 5 sept. 1842, în Sohodolul Branului, jud. Braşov, în familie de preot, decedat la 26 aug./8 sept. 1922, în Sibiu. 

Studiile gimnaziile la Braşov (1855-1859) şi Sibiu (1860-1864), urmând paralel şi cursurile Institutului teologic de aici (1861-1864), continuând la Universitatea din Viena (1864-1869), unde a obţinut doctoratul în Filosofie (1869).  Secretar al Arhiepiscopiei Sibiului, diacon necăstorit (1869) si , preot (1870); profesor de Studiile biblice, Istorie bisericească, Morală şi Limba Română la Institutul  teologic-pedagogic din Sibiu (1870-1878), tuns în monahism la Hodoş-Bodrog (1874), cu numele Ilarion hirotesit protosinghel (1874) şi arhimandrit (1886); asesor (consilier) arhiepiscopesc (1878-1889), apoi vicar al Arhiepiscopiei Sibiului (1889 - 1922), hirotonit arhiereu la 16 oct. 1921; preşedinte al “despărţământului" Sibiu al Astrei (1877 - 1889), apoi vicepreşedinte al Astrei (1889-1901), membru onorar al Academiei Române (1916).  A publicat manuale şcolare, lucrări de istorie laică şi bisericească; a editat documente, a colaborat la o serie de periodice româneşti din Transilvania (mai ales la “Telegraful Român", a cărţii “Foişoară" a redactat-o în anul  (1876- 1877) şi la Enciclopedia Română (3 vol., Sibiu, 1898 - 1904).

 

Lucrări:

 

v      Limba maternă (curs metodic de gramatică românească pentru institutele pedagogice şi şcoalele poporale române), ed.I, Sibiu, 1875, VII + 178 p. (ed. a IV-a, 1908, 155 p.);

v      Adică introducerea în cunoştinţa cărţilor - Sfintei Scripturi, Sibiu, 1878, VIII + 238 p. (ed. a II-a, Sibiu, 1904, 112 p.);

v      Principii de pedagogie generală, Sibiu, 1880, XVI + 144 p.;

v      Manual de istorie bisericească pentru tinerimea de confesiunea greco-orientale din şcoalele medii şi comerciale, Sibiu, 1993, VI + 247 P. (ed. a V-a, 1920); lstoria bibliei, manual de religie pentru şcolile medii inferioare şi şcoale civile, cu ilustraţii, ed.I, Sibiu, 1893, X + 184 p. + 20 pl. (ed. a VII-A, 1914, XII + 184 p.); Istoria bibliei în folosul şcoalelor poporale, Sibiu, 1893.

v      Documente pentru limbi istorice, vol.1, Sibiu, 1889, XVI + 399p. + 3 facs.; vol.II, Sibiu, 1897, VI + 384 p.;

v      Mitropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Trainsilvaniai. Studiu istoric despre reînfiinţarea Mitropoliei, dimpreună cu o colecţie de acte, Sibiu, 1900, VII + 178 + 434 p.;

v      Biserica catedrală de Ia Mitropolia ortodoxă română din Sibiu. Istoricul zidirii 1857-1906, Sibiu, 1908, III + 193 . (în colaborare cu Miron Cristea şi la Matei Voileanu);

v      Contribuţii istorice privitoare la trecutul românilor de pe pământul crăiesc, Sibiu, 1913, CIV +350 p. (în colaborare cu juriştii şi istoricii loan Preda, Lucian Borcea, loan Lupaş, Silviu Dragomir şi loan Matei);

v      A editat lucrarea fratelui său loan Puşcariu, Notiţe despre întâmplările contemporane, Sibiu, 1913, 220 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME