DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ioan d petrescu

Preot, muzicolog

 

PETRESCU IOAN D., preot, muzicolog. 

 

N. 28 nov. 1884, în Podu Bărbierului, jud.  Dâmboviţa, decedat la 9 mai 1970, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Nifon" din Bucureşti (1895-1902), la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1902-1906, lic. 1907), Conservatorul din Bucureşti (1924 - 1928) şi “Schola Cantorum" din Paris (1928 -1931).  Preot în Moara Săracă, azi Moara VIăsiei-Ilfov (1909- 1911), apoi la biserica ,,Sf.  Visarion" din Bucureşti (1911 - 1968); între anii 1928 şi 1931, detaşat la biserica ortodoxă română din Paris, profesor de Istoria muzicii orientale şi de Paleografie muzicală bizantină (1934-1941), profesor de Cant gregorian (1937-1941) şi director (1939-1941) la Academia de Muzică religioasă din Bucureşti, profesor de Cant gregorian la Conservatorul din Bucureşti (1941-1948). 

 

A publicat studii valoroase de paleografie muzicală bizantină, a susţinut comunicări şi conferinţe la Congrese în Franţa, Italia, Bulgaria, România; membru al Uniunii Compozitorilor din România.

 

Lucrări de paleografie muzicală:

 

v      Les idiomeles et le canon de l’office de Noel, Paris, 1932, 68 p. (distinsă cu premiul “Thorlet" al Academici de Arte Frumoase din Paris);

v      Manuscrise psaltice greceşti din veacul al XVIII-lea, în BOR, an. Lll, 1934, nr. 3-4, p. 180-188;

v      Les principes du chant d’eglise byzantin, în Actes du IV-e Congres International de etudes byzantines, Sofia, 1935 (şi extras);

v      La lecture des manuscrits musicaux byzantins du X-e-XII-e siecles, în Atti del cinque Congresso internazionale delli studi bizantini, Roma, 1936, p. 509-520 (,şi extras),

v      Transcrierea muzicii psaltice în Biserica Ortodoxă Română, în BOR, an. LV, 1937, nr. 1 - 2, p. 22 - 29 (şi extras,10p.);

v      The Hymne of the Sticherarion for November, in ”Bizantinische Zeitschrift", vol.II, Munchen, 1939, p.157-170 (şi extras);

v      Condacul Naşterii Domnului. Studiu de muzicologie comparată, Bucureşti, 1940, 67 p.;

v      Aspecte şi probleme ale muzicii bizantine medievale, în Studii muzicologice, Bucureşti, 1965;

v      Studes de paleographie musicale byzantine, Bucureşti, Ed.  Muzicală, 1967,679 p.;

v      Studii de paleografie muzicală bizantină, vol.II.  Ediţie îngrijită şi adnotată de Titus Moişescu, Bucureşti, 1984, 318 p.

v      0 serie de studii în rev. ,,Predania" de la Bucureşti, între care: Filotei ieromonahul (imnograf din vremea lui Constantin Brâncoveanu), în nr. 6 şi 7 din 1937.

v      In manuscris: Les modes et les signes musicaux byzantins d’apres des manuscrits grecs du XI-XVIII siecles. 

v      Studiu de paleografie muzicală bizantină comparată

v      L’Office de la Semaine Sainte.  Studiu de muzicologie comparată, dupe trei manuscrise bizantine de la Paris şi Grotta Ferrata.

 

Transcrieri muzicale şi aranjamente corale:

 

v      Nouă cântări de Crăciun din veacurile XI, XIII, XIV (1932):

v      Două cântări de la Schimbarea la Faţă din veacul X (1932);

v      Şase cântări din Joia Patimilor din veacul XIII (1932);

v      Cântarea Născătoarei de Dumnezeu din veacul XIII (1933);

v      Două cântări de Crăciun din veacurile XI şi XIV (1933);

v      Trei cântări de Crăciun din veacurile X şi VIII (1936);

v      Nouă antifoane din Joia Patimilor din veacul XIII (1937);

v      Aclamaţii imperiale din Bizanţ, pentru cor mixt în stil şi ritm vechi, textul după Constantin Porfirogenetul (1938);

v      Cassia monahia, muzica şi poezia după un manuscris ambrozian din veacul XIV (1940);

v      Patimile Domnului, oratoriu pentru solişti, cor şi orchestră, texte bizantine inedite din epoca medievală, descifrate, traduse şi rânduite de I. D. Petrescu (orchestraţia Paul Constantinescu), Bucureşti, 1946 (prima audiţie 3 mart. 1946 la Ateneul Român, sub bagheta lui George Enescu; rolul lui lisus interpretat de I. D. Petrescu).

 

Alte lucrări:

 

v      Biserica şi democraţia, Bucureşti, 1912, 58 p.;

v      Trei conferinţe (suflet, superstiţie, ierarhie), Bucureşti, 1915, 61 p. s.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME