DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ioan papiu

Preot, pedagog, poet

 

PAPIU IOAN, preot, pedagog, poet. 

 

N. 29 aug. 1836, în Uifalăul Săsesc (azi Corvineşti), jud.  Bistriţa-Năsăud, în familie de preot, decedat la 5 sept. 1902, în Gherla. 

Studiile gimnaziale în Cluj şi Blaj (abs. 1860), cele teologice la Universitatea din Viena (1860 -1864).  Arhivar la Episcopia din Gherla (1864- 1865), profesor de Română, Latină şi Greacă la Gimnaziul din Năsăud (1865-1869), director provizoriu al Gimnaziului (1868-1869), preot (1866) spiritual la Penitenciarul din Gherla (1869-1891), asesor onorar (1879) şi alte demnităţi onorifice în cadrul Episcopiei unite din Gherlaş canonic al Episcopiei (1891- 1902), prepozit (1897) şi paralel: director al :colii normale de acolo, inspector şcolar diecezan, director al tipografiei diecezane şi preşedinte al Reuniunii învăţătoreşti din dieceză.

 

Lucrări:

 

v      Cartea Sf. loan Chrisostomul despre preoţie, tradusă de pe originalul grec, Cluj, 1869;

v      Vizita după moarte sau nemurirea sufletului, Cluj, 1870, VIll + 143 p. (ed. a II-a, Gherla 1997);

v      Cuvântări bisericeşti, vol.I, Gherla, 1872 (ed. aII-a, 1876); vol. II, 1974, 324 p.; vol.  Ill. 1985, 174 p.. vol.  IV, I 888;

v      Predici funebrale, vol.I, Gherla, 1875, 164 p. si vol.II, Gherla, 1980, XII + 383 p.;

v      Doctorul sufletesc şi sfaturile lui, Gherla, 1882 (ed. a II-a, 1899);

v      Preotul ca ministru în sacramentul penitenţei, Gherla, 1895, 8 + 207 p.

v      Un Drept canonic a rămas în manuscris (fragmente publicate sub titlul Cunoştinţe din Dreptul canonic în foaia “Preotului Român", Gherla (1886-1887).

v      Gramatica limbei române pentru şcoalele inferioare, ed.I, trei părţi, Gherla, 1893, XIV + 95+ 35 + 23 p. (ed. a II-a Gerla, 1899, 96 + 32 + 26 p.).

v      Legendariu sau carte de cetit pentru şcoalele confesionale...ed a II a , Gherla, 1895, 136 p. (ed. a IV-a, 1904, 110 p.);

v      Abecedarul pentru şcoalele confesionale .... ed. a II-a,Gherla, 1874 (ed. a IX a. 1898, 77 p.);

v      Rezultatele filosofiei, traducere şi prelucrare după italianul losif Frapporti, Gherla, 1885, VIll + 160 p.,

v      Reflexiuni fugitive la cartea lui L. Rethy: Formarea Iimbii şi a naţiunii valahice, Gherla, 1897, 27 + 132 p.;

v      Bibliografie veche, cu prezentarea unor cărţi bisericeşti vechi (în “Gazeta Transilvaniei” : din 1898 şi 1902).

 

Lucrări în proză şi poezii în:

 

v      “Foaia pentru minte, inimă şi literatură" - Braşov,

v      “Aurora Românească" - Pesta,

v      “Sionul Românesc" - Viena,

v      “Amicul :coalei" - Sibiu,

v      “Familia" – Oradea,  ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME