DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ion popescu-malaiesti

Profesor de teologie

 

POPESCU-MĂLĂEŞTI IOAN, profesor de teologie.

 

N. 31 mart. 1874, în Mălăeşti, jud. Prahova, în familie de preot, decedat la 3 apr. 1953, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Central" din Bucureşti (1886- 1893), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1893 - 1897, cu licenţa în 1998).  Fiind hirotonit diacon pe seama bisericii ortodoxe Române din Baden-Baden (1900), şi-a continuat studiile la Universitatea germană din Strasbourg, unde a obţinut doctoratul în Litere şi Filosofie (1903), echivalat apoi în Tară (1904).  Diacon la biserica “Sf. loan" din Ploiesti (1903), transferat apoi ca preot la biserica “Cotroceni" din Bucureşti (1907); profesor de Vechiul Testament, Arheologie biblică şi Limba ebraică la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1907- 1939), decan al Facultăţii (1929 - 1933 şi 1936 - 1938); un timp preşedinte al Societăţii clerului mirean “Caritatea" din, jud.  Prahova.  A publicat o serie de lucrări în specialitatea sa: traduceri şi comentarii, probleme de introducere în Vechiul Testament, arheologie biblică.

 

Lucrări:

 

v      Die Erzahlungen oder das Martyrum des Barbaren Christophorus und seiner Genossen. Inaugural – disertation derder philosophischen Fakultat der Universitat Strasbourg, 1903, VIII + 57 p.;

v      Pentateuhul.  Studiu istorico-critic, Bucureşti, 1904, 82 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1936, 94 p.);

v      Profeţia lui Obadia, tradusă şi comentată, Ploiesti, 1906, 64 p.;

v      Proorocia lui Ioel. Studii exegetico-introductiv, Bucureşti, 1910,93 p.;

v      Din practicile şi credinţele israeliţilor, Piteşti, 1910, 46 p.;

v      Proorocii. Noţiuni introductive, 2 fasc., Bucureşti, 1926, 88 + 37 p. (extras din BOR, 1925 - 1926);

v      Proorocia lui cu scurte explicări, Bucureştii, 1926- 1927, 80 + 144 p. (extras din BOR, 1926- 1927)

v      Proverbele lui Solomon, Bucureşti 1930, 38 p. (extras din ST, an. I, 1929, P. 1-18 şi 2, p.1 -22);

v      Valoarea Vechiului Testament pentru creştini, Bucureşti, 1932, 80 p. (extras din ST, an.III, nr. 2, 1932, p. 33-112);

v      Ecclesiastul, Bucureşti, 1933,64 p. (extras din ST, an.  IV, 1933,p. 93- 155);

v      Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament.  Partea generală, Bucureşti, 1933, 88 p.;

v      Cartea Iob. Studiu introductiv, Bucureşti, 1935, 68 p. (extras din BOR, 1924-1925);

v      Elemente de gramatică a limbii ebraice, Bucureşti, 1904, 158 p. (ed. a II-a, revăzută şi adăugată, Craiova, 1921, 258 p.);

v      Exerciţii de gramatică ebraică, Bucureşti, 1927, 88 p.

v      Manuale de Religie (în colaborare cu C. A. Teodorescu): Istoria sfântă a Vechiului, şi Noului Testament, pentru cl. I-a secundară şi normală, ed. a III-a, Bucureşti, 1929, 184 p.;

v      Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, pentru cl. a II-a secundară, Bucureşti, 1929, 104 p.;

v      Istoria sfântă a Noului Testament, pentru cl. a II-a normală, Bucureşti, 1929, 109 p.

 

Diferite broşuri în colecţia “la şi citeşte", îndrumată de el însuşi, studii de Vechiul Testament, studii şi propuneri cu privire la organizarea învăţământului teologic şi religios cronici bisericeşti şi sociale, articole tratând probleme de educaţie religioasă, recenzii ş.a., în revistele: “Biserica Ortodoxă Română", “Viitorul"-Iaşi, “Revista Ortodoxă" (membru în comitetul de conducere), “Raze de Lumină", “Studii Teologice" ş.a. A iniţiat şi redactat “Duminica Ortodoxă", foaie de zidire sufletească a cercului de publicaţii religioase-morale “la şi citeşte" (1918- 1940), în care a publicat sute de articole, îndeosebi explicări ale pericopelor Evangheliilor şi Apostoluluii sau alte texte biblice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME