DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ion popescu-pasarea

Compozitor-psalt, professor de seminar

 

POPESCU-PASĂREA ION, compozitor-psalt, profesor de seminar (nehirotonit). 

 

N. 6 aug. 1871, în Pasărea-Ilfov, în familie de preot, decedat la 10 apr. 1943, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Nifon" din Bucureşti (1883 - 1890), Conservatorul din Bucureşti (1890 - 1893), cu Gh. Brătianu, Ed. Wachmann s.a.; mai târziu la Facultăţile de Litere şi Drept din Bucureşti. Profesor de Muzică psaltică la Seminarile “Nifon" şi “Central" (1893-1939), la Conservatorul de Muzică (1905-1912), Ia Academia de muzică reliaioasă (1928-1930 ,i 1932-1941), profesor de Muzică la câteva licee particulate, toate în Bucureşti; concomitant cântăreţ de strană la câteva biserici din Capitală (“Sf. Dumitru", “Sf. Spiridon", “Sf. Gheorghe-Vechi" şi “Kalinderu").  A fondat şi a condus câteva societăţii muzicale: “Macarie", “Cucuzel” şi “asociaţia generală a cântâreţilor bisericeşti din România"; a redactat revistele muzicale “Cultura" (1911 -

1941) şi “Cultura stranei" (1919).  A format numeroşi compozitori, muzicologi şi psalti (George Breaul, I. D. Petrescu-Visarion, Nicolae Lungu, Gh. Folescu ş.a.). Contribuţii importante la cercetarea şi valorificarea tezaurului psaltic aflat în opera mai multor protopsalţi.  A publicat colectii şi culegeri de cântece, muzică bisericească psaltică, Iucrări didactice, studii de muzicologie ş.a.

 

Colecţii de cântece:

 

v      Colecţiune de imnei şcolare compuse şi scrise pe notatiunea muzicei orientale... cu un adaos după diferiţi alţi autori, Bucureşti, 1900 (în colaborare cu Stefan Popescu);

v      Colecţiune de cântările Sfintei Liturghii scrise pe muzică bisericească, Bucureşti, 1919;

v      Colecţiune de cântări bisericeşti alese, imne şcolare şi cântări populare, Bucureşti, 1921;

v      Repertor coral al Societăţii învăţătorilor ilfoveni, Bucureşti, 1923;

v      Colecţiune de cântări bisericeşti alese, Bucureşti, 1925:

v      Cântările Sf. Liturghii întocmite pentru şcoală şi popor, Craiova, 1927 (în colaborare cu G. Comana şi G. Breazul);

v      Culegere de cântări bisericeşti ce se cântă de către preoţi.... Bucureşti, 1940.

 

Muzică psaltică:

 

v      Slujba Sf. Spiridon (Vecernia şi Utrenia), Bucureşti, 1895;

v      Cântările Sf. Liturghii, scrise pentru cursurile săteşti după melodii bisericeşti tradiţionale, Bucureşti, 1908;

v      Cântări bisericeşti patriotice şi populare, Bucureşti, 1915;

v      Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos..., Bucureşti, 1920;

v      Cântările utreniilor de duminică pe cele opt glasuri, Bucureşti, 1922;

v      Cântările Sfintei Liturghii scrise pe muzică bisericească şi armonizată pe două voci, Bucureşti, 1923 (o ed. în 1928);

v      Cântările Naşterii Domnului (Crăciunului) şi Cântările Sf. Trei Ierarhi (30 ianuarie), Bucureşti, 1924;

v      Penticostarul, cuprinzând cântălrile Sf.  Paşti, precum şi slavele principale ale duminicilor din Penticostar, Bucureşti, 1924;

v      Podobiile celor opt glasuri scrise după Anton Pann.

v      Troparele învierii.  Troparele şi condacele sfinţilor şi praznicelor, Bucureşti, 1925,

v      Liturghierul de strană, Bucureşti, 1925;

v      Cântările Triodului după muzică bisericească orientală, precum se cânta în Biserica ortodoxă română, Bucureşti, 1925;

v      Catavasierul, Bucureşti, 1927,

v      Cântările utreniilor de duminică pe cele opt glasuri scrise după Macarie ieromonahul şi Stefanache Popescu, Bucureşti, 1928,

v      Noul Ideomelar, Bucureşti, 1933;

v      Cântările Sfintelor Paşti, precum se întrebuinţează în Vechiul Regat, scrise pe muzică psaltică, Bucureşti, 1936 etc.

 

Alte lucrări:

 

v      Principii de muzică bisericească orientală, Bucureşti, 1897, 60 p. (alte ediţii în 1923,1939 şi 1942);

v      Autoritatea lucrului judecat în dreptul roman şi civil român.  Teză pentru licentă, Bucureşti, 1904,52 p.

v      Felurite prelucrări de muzică corală pe una, două şi trei voci egale,

v      Studii de muzicologie în revistele: “Cultura", “Izvoraşul" de la Bistriţa-Mehedinţi, etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME