DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  iraclie porumbescu

Preot, poet si prozator

 

PORUMBESCU IRACLIE, preot, poet şi prozator, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu. 

 

N. 9 mart. 1823, în Suceviţa, decedat la 13 febr. 1895, Frătăuţi Noi, jud.  Suceava.

Gimnaziul în Cernăuţi, apoi Institutul teologic din Cernăuţi (1847 - 1850).  Preot în Sipote (1850-1857 şi 1859-1865), Boian (1857-1859), Stupca (1865-1894) şi Frătăuţii Noi (1884-1996), toate în Bucovina. 

 

A fost unul dintre primii scriitori români din Bucovina, autor de versuri (balade, poezii patriotice), proză, schite, prelucrare a unor legende istorice, amintiri intr-o limbă mai curată decât versurile publicate în Albina Româneasca" a lui G. Asachi - Iaşi, “Gazeta de Transilvania"-Braşov, “Foaia pentru minte, inimă şi literatură"- Braşov, “Zimbrul"-Iaşi, “Românul"-Bucureşti, “Calendarul pentru Bucovina" ş.a.

 

Prin 1850 era  secretar de redacţie al ziarului ,,Bucovina".

 

Culege poezii populare pe care le-a trimis lui Vasile Alecsandri.  Amintirile sale cuprind date interesante despre evenimentele timpului şi oamenii pe care i-a cunoscut.

 

0 parte din poezii, proza şi amintirile i-au aparut mai târziu în volum: Scrierile lui  Iraclie Porumbescu, adunate şi însoţite de o schiţă biografică de Leonida Bodnărescu, Cernăuţi, 1898, VI + 194 p.;

 

Amintiri.  Ediţie îngrijită de Ion :tefan, Bucureşti, 1943 (criticată de Dr. Leca Morariu în “Candela", an.  LVII, 1946, p. 425 433); Amintiri.  Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Nicolae Oprea, Cluj-Napoca, 1978, 231 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME