DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae petrescu

Preot, profesor

 

PETRESCU NICOLAE, preot, profesor. 

 

N. 2 apr. 1908, în Laloşu, jud. Vâlcea.  Studii la Liceul din Râmnicu Vâlcea (1922-1927), la Seminarul “Sf.  Grigorie Decapolitul" din Craiova (19271930) şi “Sf.  Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1930/31), la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1931-1935); Seminarul pedagogic universitar Bucureşti (1936).  Preot în Băile Olăneşti (I 933 - 1938), profesor de Religie la Liceul din Gheorgheni (1938 - 1940), la liceele “Elena Cuza", “Fraţii Buzeşti" şi Colegiul “Nicolae Bălcescu" din Craiova (1940-1948), apoi profesor de Istorie la aceleaşi licee (1949-1956; în anul şcolar 1948/49, a funcţionat la Segarcea); profesor de Limbi clasice şi discipline teologice la Seminarul teologic din MofieniCraiova (1955 - 1977); iconom stavrofor.

 

Lucrări:

 

v      Explicarea Apostolelor duminicale.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti 1975, 351 p.;

v      Omiletica, Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1977, 280 p.;

v      Catehetica, Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1978, 304 p.

v      Note exegetice cu privire la capitolul 28, 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei, în MO, an.  XVII,1965,nr.5-6, p.557-567;

v      Epistolă către Efeseni, V. 32-33.  Note exegetice, în MO, an.  XIX, 1967, nr. 1-2, p. 3-27;

v      Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (Faptele Apostolilor), în MO,an. XXI 1968,nr.9-10, p.714 -721; an.XXI, 1969, nr. 5-6, p. 397-395, nr. 7-8, p. 541-550, nr. 9-10, p. 663-672; an.  XXII, 1970, nr. 3-4, p. 176-187; an.  XXIII, 1971, nr. 1-2, p. 26-38, nr. 3-4,p. 210-220, nr. 7-8, p. 539-546, nr. 9 - I 0, p. 708 - 720; an.  XXI V, 1972, nr. 5 6, p. 323 - 333; an.  XXX, 1978, nr.1 - 3, p. 68-76 şi nr. 4-6, p. 187-301.

v      Învăţătura despre preoţie după Sf. Grigorie de Nazianz şi chipul de preot al lui însuşi în MO, an. XVIII, 1966, nr. 5-6, p. 391-399;

v      Învăţătura Sfântului loan Gură de Aur despre preoţie şi chipul lui însuşi de păstor sufletesc, în MB, an.  XVIII,1968, nr.4-6, p.244-259;

v      Teme moral-sociale în operele literaturii creştine, în MO, an. XX, 1968, nr.1 - 2, p. 12 - 22;

v      Sfântul Vasile cel Mare neobosit apărător al unităţii dreptei credinţe, în MB, an.XXIX, 1979, nr.10- 12, p.634-648;

v      Scrisori ale Sf. Vasile cel Mare.  Documente de strădania pentru păstrarea şi apărarea unităţii dreptei credinţe, în BOR, an.C, 1982, nr. 7 - 8, p.650 - 662.

 

Traduceri:

 

v      Comentarul liturgic al lui Sofronie, patriarhul Ierusalimului, în MO, an.  XVI, 1964, nr. 5-6, p. 351-372;

v      Omilie la Sfânta Naştere a Domnului Hristos de Sf. Vasile cel Mare, în MO, an.  XX, 1968, nr11 - 12, p. 970-979;

v      Comentariul liturgic de Teodor. episcop de Andida, în BOR, an.  LXXXIX, 197 1, nr. 3 -4, p.300-322;

v      Liber de oratione a lui Tertullianus, în MO, an. XXIV, 1972, nr. 1-2, p. 40-60;

v      Tâlcuirea Sfintei Liturghii de Sfântul Gherman, în MO,an.  XXVI, 1974,nr. 9-10, p.824-832; an. XXVII, 1975, nr. 1-2, p. 74-80, nr. 3-4, p. 213 -219, nr. 7 -8, p. 554-557; an.  XXVIII, 1976, nr. 1 -2, p. 64- 71 şi nr. 3 -4, p. 199 205;

v      Invăţăturile morale de Sfântul Vasile cel Mare, în MO, an.  XXVIII, 1976, nr.11 - 12, p.1019-1020; an.  XXIX, 1977, nr. 1-3, p.157-160 şi nr. 7-9, p. 571-573; an XXX, 1978, nr. 7 - 9, p. 584 - 586;

v      Scrisoarea 243 - a a Sfântului Vasile cel Mare, în BOR, an.  XCVII, 1979, nr. 1-2, p. 72-81;

v      Din scrierile Sf.Sofronie al lerusalimului, în MMS, an. LIX, 1983, nr. 1-3, p.65-76,nr.7-9, p.449-451, nr. 10-12, p.664-673; MO, an.XXXV, 1983, nr. 9 - 10, p. 612-618; an.  XXXVî, 1984, nr. 1-2, p. 57-65;

v      Rufin de Aquileea: Mărturisire de credinţă ortodoxă, în MO, an.  XXXVI, 1984, nr.5-6, p.355-361 şi nr.11-12, p.730-737,

v      Scrieri ale “călugărilor sciti" daco-romani din secolul al VI-lea, în MO, an.  XXXVII, 1985, nr. 3-4, p. 245-254 (la p.199-244 un studiu introductiv de Pr.  Prof. Dumitru Stăniloae); nr. 5 - 6, p. 391 - 440, nr. 9 - 10, p. 680 - 707, nr.11 - 12 (în colaborare cu Prof.  David Popescu), p. 783 - 792.

 

Diferite explicări ale apostolului, predici şi cateheze, recenzii în:

 

v      “Mitropolia Olteniei" (de pildă, predicile pentru rugăciunea Tatăl nostru, în mai multe numere din 1976 - 1979),

v      Alte articole în “Renaşterea"-Craiova,

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Mitropolia Ardealului" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME