DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae popovici

Profesor de teologie

 

POPOVICI NICOLAE, profesor de teologie. 

 

N. 6 dec. 1883, în Bocşa Română, jud. Caraş Severin, în familie de preot, decedat la 20 mart. 1956, în Arad.

Studii secundare la Liceul de Stat din Lugoj şi la Liceul Ţndrei Şaguna" din Braşov, superioare la Facultatea de Stiinţt juridice din Budapesta (neterminate), la Institutul teologic din Caransebeş şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (abs,. 1909), cu doctorat în 1913.  Preot-paroh în Bocşa Română jud.  Caraş Severin (1910-1912) şi Gătaia, jud. Timiş (1912-1920), director al cultului ortodox pentru provinciile unite la România din Ministerul Cultelor (1920-1922), profesor de lstorie bisericeasca şi Drept bisericesc la Academia teologică din Arad (1922-1945), rector al Academiei (1938-1945), din nou director în Ministerul Cultelor şi Artelor (1941), preot-paroh în Aradul Nou, membru în Adunarea eparhiala a Episcopiei Aradului, iconom stavrofor (1941).

 

Lucări:

 

v      Manual de Drept bisericesc ortodox oriental cu privire specială la Dreptul particular al Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Arad, 1925, 320 p.;

v      Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii.  Traducere după Nicodim Milaş (în colaborare cu Prot.  Uroş Kovincici), vol. I, partea I, Arad, 1930, 316 p.; partea a II-a, Arad, 1931, 574 p.; vol. II, partea I, Arad, 1934, 337p.; partea a II-a, Arad, 1936, 300p.;

v      Situaţia actuală de drept bisericesc a Bisericilor ortodoxe răsăritene.  Traducere după Dr. Radovan Kazimirovici (în colaborare cu Prot. Uroş Kovincici), Arad, 1927;

v      Opinii asupra proiectului de modificare a Legii şi Statului pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1936, 69 p.;

v      Primul Sinod ecumenic de la Niceea, Arad, 1925, 36 p.;

v      0 mie de pilde pentru viaţa creştină, Arad, 1929,431 p. (în colaborare cu episcopul Grigorie Comşa şi pr. Gh. Popovici),

v      articole în  “Biserica şi şcoala" Arad ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME