DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae popovschi

Istoric bisericesc

 

POPOVSCHI NICOLAE, istoric bisericesc (nehirotonit). 

 

N. 5 dec. 1875, în Vistierniceni, lângă Chişinău, în familie de preot, decedat la 11 iul. 1948, în Bucureşti.  Studii la şcoala duhovnicească (1886-1990) şi la Seminarul teologic din Chişinău (1890-1896), continuând la Academia duhovnicească din Kiev (1896-1900), care i-a conferit titlul de “candidat în teologie".  Profesor în Ostrogojski, în gubernia Voronej (1900-1904), apoi în Chişinău; în 1917 preda cursuri de Limba română pentru învăţătorii din Basarabia. 

Din 1918 până în 1938 profesor de Istorie la Liceul,,A.  Donici" din Chişinău; paralel director al Liceului (1919-1920), şef al învăţământului secundar-din Basarabia (1918 -1920;

 

Lucrări:

 

v      Românismul în Basarabia şi unirea, în VR, an.  LXVII, 1922, nr. 6, p. 351 - 361;

v      Studii noi asupra trecutului Basarabiei, în VR, an.  LXIX, 1924, nr. 4, p. 81 - 98 şi nr. 5, p. 182-196 ,

v      Viaţa bisericească-religioasă în Basarabia în anul anexării ei de către ruşi, în VR, an.  LXXII, 1927,nr. 10,p. 147-163;

v      Mişcarea de la Balta sau inochentismul în Basarabia, Chişinău, 1927, 347 p.;

v      Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi, Chişinău, 193 1, XII + 512 p.;

v      Rolul religiei  în viaţa poporului român din Basarabia, în VB, an.  X, 1941, nr. 11-12, p.910-929,

v      Din negura trecutului. Crâmpeie de amintiri, 2 vol., Chişinău, 1940 şi Bucureşti, 1944 (extras din VB, an.  XI-XII, 1942 şi 1943).

v      Colaborări la “Viaţa Basarabiei", “Convorbiri Literare" şi alte periodice. în 1920 a publicat, la Chişinău, un –

v      Dicţionar româno-rus;

v      Câteva lucrări: istorice în manuscris s-au pierdut în 1940.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME