DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  niculae m popescu

Profesor de teologie, istoric

 

POPESCU M. NICULAE, profesor de teologie, istoric. 

 

N.10 febr. 1881. în Dâmbovicioara - jud.  Dâmboviţa, în familie de preot, decedat la 11febr. 1963, în Bucureşti.

A urmat Seminarul “Nifon" din Bucureşti (1893 - 1901), cu diferenţă de liceu şi bacalaureat la Colegiul “Sf. Sava" (1902), Facultăţile de Teologie şi Litere-Filosofie din Bucureşti,obţinând licenţa la amândouă (1907 şi 1908); studii de specializare în lstorie şi Bizantinologie la Universitatea din Viena ( 1910 - 1913), unde obţine doctoratul în lstorie (1913).  Diacon la mănăstirea Zamfira (1908-1910) şi la capela ortodoxă română din Viena (1910-1913), la biserica Cotroceni din Bucureşti ( 1913 - 1920), director al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei (1919-1923), preot la bisericile “Schitul Mureşanu" (1920- 1926), şi “Bradu Boteanu" (1926-1933), director al Seminarului “Nifon" (1923- 1924), titular al catedrei de lstoria Bisericii Române de la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1922-1946); membru corespondent (1920) şi activ (1923-1948) al Academiei Române (în locul lui D. Onciul). membru al Comisiei Monumentelor lstorice (1923-1948), secretar general în Ministerul Cultelor (1931 şi 1939), participant la Congresele de Bizantinologie de la Bucureşti (1924), Belgrad (1927), Sofia (1934) şi Roma (1936): preşedinte al Societăţii corale “Carmen" (din 1927), organizând o serie de concerte în “Ară şi peste hotare.  A publicat studii de istorie bisericească, istoria culturii Româneşti, evocări de mari ierarhi şi preoţi de mir.

 

Lucări:

 

v      Viaţa şi activitatea dascălului de cântări Macarie ieromonahul, Bucureşti, 1908, 92 p. (teză de licenţă);

v      Nifon II patriarhul Constantinopolului, în An.  Acad.  Rom., M. S. I., s. a IIa, t. XXXVI, 1913 - 1914, Bucureşti, 1914, 68 p.;

v      Patriarhii “Arigradului prin ţările româneşti.  Veacul XVI, Bucureşti, 1914, 48 p.;

v      Catagrafia eparhiei Ungrovlahiei în anul 1810, Bucureşti, 1914,89 p. (extras din BOR);

v      Dionisie mitropolitul Ungrovlahiei (24 iunie-24 decembrie 1672), Bucureşti, 1914, 17 p. (extras din “Convorbiri Literare");

v      Viaţa şi faptele domnului Ţării Româneşti Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1915, 82 p. (altă ediţie, 1934, 84 p.);

v      Stiri noi despre Macarie ieromonahul, dascălul de cântări şi directorul tipografiei din mănăstirea Căldăruşani, Bucureşti, 1916 (extras din BOR);

v      Mitropolitul Ungroviahiei Dositei Filitti, în “Universul Literar", XLIII, 1927, p. 51-63;

v      Gheorghe David mitropolitul Moldovei (decedat în 1508 aprilie), în BOR, an.  LIV, 1936, nr. 1-2, p.113 (,i extras,);

v      Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Bucureşti, 1942, 224 p.;

v      Pomenirea a trei sute de ani a Sinodului de la laşi, în An.  Acad.  Rom., M. S. I.,,. III-a, an.  XXVţ,Bucureşti, 1943,19 p.;

v      De la priveghere la privighetoare, în BOR, an.  LXI, 1943, nr. 4-6, p. 207-224;

v      Corespondeţa lui Iosif Gheorghian cu Vladimir Guettee, în BOR,an.  LXII, 1944, nr. 7-12,p. 263-315 (.;i extras, 55 p.);

v      Ciril Lucaris şi Ortodoxia română ardeleană, în BOR, an.  LXIV, 1946, nr. 7-9, p. 425-446 (.;i extras, 22 p.);

v      Petru Movilă, în BOR, an.LXV, 1947,nr. 1-3,p.9-29; Exerciţii de paleografie românească, Bucureşti, f.a., 36 p.

v      A editat împreuna cu Diac.Gheorghe I. Moisescu Orthodoxos Omologhia. Mărturisirea Ortodoxă. Text grec inedit. Ms Parisinus 1265. 

Text român ed. Buzău 1691, Bucureşti, 1942, LXVIII + 352 p. + 8 pl.;

v      A tradus din ruseşte Cuvântările bisericeşti ale mitropolitului Nicolae Krutiţki, 3 vol., Bucureşti, 1949-1952;

v      A diortosit Molitvelnicul şi Aghiasmatarul din 1937;

 

Colaborări la:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română" (membru în comitetul de redacţie, 1921-1940),

v      “Amvonul" (secretar de redacţie, 1915 - 1916),

v      “Convorbiri Literare",

v      “Apostolul",

v      “Glasul Bisericii",

v      “Mitropolia Olteniei" ş.a.;

 

v      Comunicări la Academia Română, conferinţe la Universitatea populară din Vălenii de Munte.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME