DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  prof. ioan popescu

Profesor de teologie, pedagog

 

POPESCU IOAN, profesor de teologie, pedagog.

 

 N. 5 iul. 1832, în Caţa (azi jud. Braşov), decedat la 3/15 mart. 1892, în Sibiu. 

Studiile gimnaziale la Odorhei, Braşov şi Blaj, cele teologice la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (1855-1857), după care a făcut studii de Pedagogie şi Filosofie la Universităţile din Jena şi Leipzig (1859 - 1861).  Profesor suplinitor în secţiunea pedagogică a institutului din sibiu (1857-1959), apoi titular în ambele secţiuni, pentru Dogmatică, Drept canonic, Pedagogie şi Psihologie (1861 - 1892); preot (1864), protopop, membru în Sinodul eparhiei Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc, asesor consistorial onorar.  Paralel, a îndeplinit şi alte funcţii: director al :colii civile de fete a Asociaţiunii din Sibiu (1888-1891), prim secretar al Astrei şi redactor al revistei acesteia “Transilvania" (1889-1891), membru corespondent al Academiei Române (ales 13 sept. 1877), membru al “Societăţii pentru pedagogia ştiintifică din Germania", militant pentru drepturile poporului român, membru în Comitetul Partidului Naţional Român (1881-1884).  A publicat numeroase lucrări de Pedagogie, prin care a făcut cunoscute la noi principiile herbartzilleriene (a fost elevul lui Ziller în Leipzig), manuale didactice (apreciate elogios de Titu Maiorescu), diferite Studii pedagogice în “Telegraful Român", “Transilvania", “Educatoru" - Bucureşti ş.a. în 1863 a redactat  “Organul Pedagogic" la Sibiu, prima revistă de specialitate la noi.

 

Lucrări:

 

v      Computul (Aritmetica n.n.) în şcoala populară (manual pentru învăţători), Sibiu, 1864, VI + 228 p. (ed. a II-a, 1875, VIII + 256 p.);

v      Compendiu de Pedagogie pentru părinţi, educator, învăţători şi toti bărbaţii de şcoală, Sibiu, 1968.Xll+ 183 . p. (e . d. a II-a, 1876, 5 f. + 150 p.);

v      Pedagogia, lucrată pe bazele psiholohice şi etice ale realismului heirbartian, ed. I, 1863 (ed. a II-a, Sibiu, 1992, VIll + 388 p., ed. a III-a, 1902, ultimele ediţii sub îngrijirea lui Stefan Velovan),

v      Psihologia empirică sau ştiinţa despre suflet între marginile observaţiunii Sibiu, 188 1, XIV + 290 p. (ed. a II-a, Sibiu - Bucureşti, 1887, XVI + 320 p.; ed. a III-a, Sibiu, 1903, XVI + 320 p.)

v      Întâia carte de lectură şi  învăţătură pentr şcolile poporale române, ed. I, Sibiu, 1870, 79 + 32 p. (a mai publicat şi alte ediţii, ultima fiind a VII-a, în 1889; după moartea sa a fost revizuită şi publicată din nou de Petru Span, urmaşul său la catedră, ajungând, în 1911, la ediţia a XVIII-a);

v      A doua carte de lectură şi  învăţătură pentru şcolile poporale române, ed. I, Sibiu, 1874, VIII + 326 p. (în 1886 a ajuns la ediţia a V-a, iar după moartea sa, Petru :pan a ajuns la ediţia a XI-a, în 1909 publicând o parte din Iucrare ca manual separat pentru clasa a III-a).

v      Împreună cu Zaharia Boiu a tradus în limba germană Vol.II din Istoria bisericească a lui Andrei Şaguna (partea privitoare la lstoria Bisericii Române): Geschichte der Grichischorientalischen Kirche, Hermannstadt, 1862.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME