DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  sava popovici

Preot, copist

 

POPOVICI SAVA, preot, copist.

 

 N. sec.  XVIII, decedat la 21mai 1808, în Răşinari.  Diacon în 1764, iar din 1768 preot în Răşinari; un timp protopop al Sibiului şi Assesor consistorial".  

 

A copiat numeroase cărţi cu conţinut istoric sau moralizator:

 

v      Păşune oilor celor cuvântătoare sau pentru datoria păstorului duhovnicesc şi cum se cade a paşte în credinţata lui turmă duhovnicească (1779),

v      Opt glasuri pentru învăţătură (1780),

v      Minunile Născătoarei de Dumnezeu , şi pururea Fecioară (1781, alte versiuni în 1790 şi 1807),

v      Incepătura învăţăturilor bunului, credinciosului Io Neagoe Voievodul ”ării Ungrovlahii (1781),

v      Viaţa şi povestea şi lucrul marelui împărat Alexandru de la Machedonia (1783), Geografia (1785), după o traducere rusească, Hronograf împărăţia lui Teodosie Grecul până la Mihail Paleologul (677 p., 1789),

v      Hronograf adecă  Letopiseţ ce să zice scriirea anilor care spune istorii frumoase alese din Biblie, începând de la izvodirea Iumii (nedatat), Statutele sau cartea sau pravila legilor să se şti din Pământul crăiesc din Ardeal care să zic scăunime 1798 şi una din 1805, după traducerea, din latineşte, făcută de Samuil Micu, Cazanii (la diferite sărbători).

 

v      In ultimul manuscris apare şi o predică cu caracter istoric, rostită în 1792, în care se ocupă de originea noastră română şi de continuitatea noastră pe teritoriul fostei Dacii, sub titlul lstoria românilor din Ţara Ardealului (prelucrată  după o Iucrare istorică a Iui Michael Lebrecht, apărută la Sibiu în 1791).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME