DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  scarlat porcescu

Preot, istoric

 

PORCESCU SCARLAT, preot, istoric. 

 

N. 10 dec. 1911, în Porceşti (acum Moldoveni), jud.  Roman (acum jud.  Neamţ , decedat la 3 dec. 1991, în Iaşi.  Studii la Seminarul “Sf. Gheorghe" din Roman (1923-1931), Facultatea de Teologie la Cernăuţi (1931-1935),  pedagogic din Iaşi (1936), examen de capacitate pentru Religie (Iaşi, 1937), concurs pentru specialitatea Stiinţe religioase în învăţământul seminarial (Bucureşti, 1943), Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi (1943-1947).  Hirotonit preot Pe seama catedralei episcopale din Roman (1939).  Pedagog la Seminaul din Roman (1933-1939), profesor la :coala normală din Fosşani (1939-1941), la Seminarul din Roman (1941-1943, 19451947), la Seminarul din Galaţi (1943-1945), la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1947-1948), director al Seminarului din Galaţi (1943-1945) şi al celui din Iaşi (I 947 - 1948), profesor la şcoala de cântăreţi bisericesti a Arhiepiscopiei laşilor (1948-1952), consilier administrativ cultural la Arhiepiscopia laşilor (1952- 1969), vicar administrativ la aceeaşi Arhiepiscopie (1969- 1977), redactor al revistei  “Mitropolia Moldovei şi Sucevei" (1954-1977), preot paroh la bisericile “Barnovschi" (1952- 1958) şi “Toma Cozma" din Iaşi (1958-1977); iconom stavrofor (1945).

 

Lucrări:

 

v      Episcopia Romanului în secolul XV. întemeiere şi organizare, Bucureşti, 1941,55 P. + 2 pi.;

v      Biserica episcopală din Roman, Bucureşti,1970,218 P. + 12 PI.;

v      Catedrala mitropolitană din Iaşi, Iaşi, 1977, 155 P.;

v      Mănăstirea Neamţ (în colaborare), Iaşi, 1981, 372 P.;

v      Episcopia Romanului, Bucureşti, 1984, 415 p.;

v      Mănăstirea Văratic (Bucureşti), 1986, 274 p. (în colaborare);

v      Episcopia Huşilor.  Pagini de istorie, Roman, 1990,183 p.

v      Studii şi diferite articole: Un episcop de Roman uitat: Filotei 1600, în “Cronica Romanului", nr. 6, 1943, p.1 - 16;

v      Sfânta Paraschiva cea nouă, în MMS. an.  XXXII, 1956, nr. 3 -4, P. 122 -15 1;

v      Locul mitropolitului Varlaam în Biserica Ortodoxă şi în viaţa culturală a poporului român, în MMS, an.  XXXIII, 1957,nr.10 - 12, p.841-861;

v      Episcopul Macarie al Romanului, în MMS, XXXVI, 1960, nr. 5-6, p. 347-361;

v      Activităţile culturale la mănăstirea Neamţ în secolul al XV-lea, în MMS, an. XXXVIII, 1962, nr. 5 -6, p. 477 -506;

v      Pomelnicul triptic de la mănăstirea Moldoviţa, în MMS, an. XXXIX, 1963, nr. 7-8 p. 532-545;

v      Iosif cel dintâi mitropolit al Moldovei, în MMS, an. XL, 1964, nr. 3-4, p. 126- 139;

v      Biserica Ortodoxă Română de la Baden-Baden. Un secol de la întemeiere, în MMS, an.  XLII, 1966, nr. 5-6, p. 317-362;

v      Locul mănăstirii Putna în viaţa Bisericii Ortotoxe Române, în MMS, an.  XLII, 1966, nr. 7-8, p. 583-594;

v      Limba română literară în opera mitropolitului Veniamin Costachi, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 1-2, p. 165 - 174;

v      Tiparniţa de la biserica Trei Ierarhi din Iaşi.  Cea dintâi carte imprimată în Moldova, în MMS, an.  XLVII, 197 1, nr. 3-4,p. 202-214;

v      Preotul profesor Constantin Nizarie, în MMS, an.  XLVIII, 1972, nr. 3-4, p. 201-216;

v      Episcopul Melchisedec, 80 de ani de la moartea sa, în MMS, an. XLVIII, 1972, nr. 5-6, p. 380-402;

v      Menţiuni literare despre sau în legătură cu mănăstirea Cetăţuia, în MMS, an.  XLVIII, 1972, nr. 7-8, p. 588-600;

v      Activitatea cărturărească la mitropolitul Dosoftei, în MMS, an.  L, 1974, nr. 9- 12, p. 800-837;

v      Organizarea Bisericii din Moldova pe vremea domniei lui Mihai Viteazul, în MMS, an. LI, 1975, nr. 5-8, p. 398-406;

v      Marea răscoală a ţăranilor din 1907.  Slujitori ai altarelor străbune alături de ţărani, în MMS, an. LlIl, 1977, nr. 1-3, p. 25-47;

v      Participarea slujitorilor ortodocşi monahilor şi monahiilor din Arhiepiscopia laşilor în lupta pentru independenţa României, în MMS, an.LIll, 1977, nr. 5-6, p. 397-429;

v      Înfăptuiri culturale artistice-bisericeşti pe vremea domnitorului Petru Rareş, în MMS an. Llll, 1977, nr. 10 - 12, p. 776-796;

v      Contribuţii aduse de slujitorii bisericeşti din Arhiepiscopia Iaşilor în anii 1916-1918 pentru făurirea statului naţional unitar- român, în MMS, an.  LIV, 1978, nr. 9 -12, p. 685 - 714;

v      Contribuţia clerului ortodox român la înfăpuirea Unirii Principatelor, în MMS, an.  LV, 1979, nr. 1 -2, p. 12 - 29;

v      Cronica românilor de Gh. :incai tipărită pentru întâia oară la Iaşi, în MMS, an.  LVI, 1980, nr. 6-8, p. 617-622,

v      Tetraevanghelul de la Humor (1473) cu portretul lui :tefan cel Mare, în MMS, an.  LVII, 198 1, nr. 7-9,p. 498-529;

v      Din mila Lui Dumnezeu.Noi Alexandru Voievod domn al Ţării Moldovei. 550 de ani de la moartea sa (1432-1982), în MMS, an. LVIII, 1982, nr. 1-2, p. 111-123; Stefan cel Mare înnoitor de Ţară, ctitor şi mare binefăcător, în BOR, an.  Cl, 1983, nr. 5-6, P. 427-439;

v      Scrieri inedite referitoare la zidirea bisericii “Sf. loan Botezătorul" din schitul chinovial Prodromu, în BOR, an. CII,1982, nr. 3-4, p. 258-272;

v      Activităţi Culturale la mănăstirea Bistriţa în secolele XV-XVI, în MMS, an.  LX, 1984, nr. 7-9, p. 548-558;

v      0 ctitorie româneascâ la Sfântul Munte Athos: Schitul Podromu,120 de ani de la sfinţire, în MMS, an.  LXII, 1986, nr. 4, p. 73-103;

v      Cuvioasa Paraschiva de la laţi şi Sfântul Daniil Sihastrul, în vol.  Sfinţi români apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 258-271 şi 319-330;

v      Stiri noi referitoare la activitatea episcopului Filotei al Buzăului  (1850-1860), în BOR, an.  CV, 1987, nr. 3 -4, p. 80-92.

 

In volumul Monumente istorice bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, laşi, 1974, a publicat micromonografiile: Putna, Voroneţ Neamţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, Dragomirna, Agapia, Catedrala Episcopală din Roman.  Catedrala Mitropolitină din Iaşi.

 

Alte articole de istorie bisericească şi de istoria culturii, predici, cateheze, note, însemnări, comentarii, recenzii, cronici, reportage, în revistele “Cronica Romanului", “Mitropolia Moldovei şi Sucevei", “Mitropolia Olteniei", “Biserica Ortodoxă Română", “Telegraful Român", “Cronica", “Convorbiri Literare" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME