DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  stefan pop

Preot, istoric

 

POP ŞTEFAN, preot, istoric. 

 

N. 16 mart. 1866, în Dobresti, jud. Timiş, în familie de preot, decedat la 12 ian. 1947, în Caransebeş. 

Gimnaziul la Beiuş (abs. 1884), teologia la Budapesta (1884-1888), cu doctorat în Drept canonic (1900).  Preot unit în lzvin, jud. Timiş (1891-1923), hirotesit protopop în 1913; în 1923 a revenit la Biserica Ortodoxă, fiind numit preot în Recaş, jud. Timiş (1923-1924), apoi profesor de Istorie bisericească şi duhovnic la Academia teologică din Caransebeş (1924 - 1937); membru corespondent în secţia istorică a Astrei (din 1912).  A scris mai multe lucrări de istorie bisericească locală, în volum sau în revistele bisericeşti ortodoxe (acestea sub pseudonimul Gruia), din care unele mai pot fi folosite şi azi.

 

Lucrări:

 

v      Din trecutul Bisericii bihorene, în RT, an. I, 1907, nr. 4, p. 133 -143; nr. 5, p. 182 -196; nr. 9- 10, p. 350-363 şi nr. 11, p. 404-417; an. II, 1908, nr.  I , p. 10 - 19, nr. 2, p. 54- 64; nr. 3, p. 99 - I08; nr. 4, p. 151 - 159; nr. 5, p. 197-205 şi nr. 6, p. 247-253 (124 p.),

v      Cercetări în istoria literaturii bisericeşti.  Catehismul Iui :tefan Fogarasy, preot în Lugoj, 1648, în RT, an. 1, 1907, nr. 7-8, p. 257-276;

v      Silvestru episcop al Maramureşului, în RT, an.  V, 1911, nr. 6, p. 171 - 177 şi nr. 7, p. 197 - 202;

v      Mitropolia Ardealului anterioară lui Mihai Viteazuî, în RT, an. VIII, 1914, nr. 7 -9, p. 190-193 şi nr. 1012, p. 251-261,

v      Dimitrie Eustatievici din Braşov, secretarul episcopului Dionisie Novacovici, e cel dintâi gramatic român, în RT, an. IX, 1915, nr. 5-8, p. 93-108;

v      Moldovenii de la Sinodul din Constanţa, 1418, în RT, an.  IX, 1915, nr-. 13-15, p. 207-215;

v      Moldova îa Sinodul de unire de la Florenţa, 1439, în RT, an.  XI, 192 1, nr. 1- 3, p. 57 - 71 şi an.  XII, 1922, nr. 4-6, p. 99-101 (toate aceste studii sunt publicate sub pseudonimul Gruia);

v       Frământări româneşti în jurul scaunului episcopesc ortodox de la Arad, Arad, 1929, VI + 95 p.;

v      Din trecutul diecezei Caransebeşului, Caransebeş, 1932, 110p.,

 

Alte colaborări la:

 

v      “Revista Teologică" Sibiu,

v      “Biserica şi :coala" - Arad,

v      “Foaia Diecezană" - Caransebeş ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME