DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  timotei popovici

Preot, compozitor

 

POPOVICI TIMOTEI, preot, pedagog şi compozitor. 

 

N. 20 aug. 1870, în Tincova, jud. Caraş-Severin, în familie de preot, decedat la 11 Sept. 1950, în Lugoj. 

Studii la şcoala civilă şi şcoala pedagogică (1882-1890), apoi la Institutul teologic (1890-1893), toate în Caransebeş, studii de armonică şi compoziţie cu profesorul G. Musicescu la Conservatorul din Iaşi (1893-1895). învăţător la şcoala primară din Lugoj (1895 - 1896), profesor de muzică la “:Scolile centrale române" din Braşov (1896-1899), dirijor al corului bisericii “Sf.Nicolae"din Schei şi ai altor coruri din Braşovş profesor provizoriu (1899), apoi titular (1906-1919) de Muzică vocală şi instrumentală la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, apoi la şcoala normală Ţndrei Şaguna" tot în Sibiu (1919 -1936); dirijorul corului catedralei metropolitane (1899-1940) şi al altor coruri din Sibiuş diacon şi preot în 1915, mai târziu hirotesit protopop.

 

Compozitor de seamă, a alcatuit numeroase compoziţii laice şi religioase, pentru cor de copii, coruri şcolare, coruri pe trei voci şi bărbăteşti.

 

Opera sa muzicală a fost publicată în următoarele colecţii:

 

v      Cuvântările Liturghiei pe trei voci egale, ed. I Sibiu, 1902 (ed. a II-a, Viena, 1908, 21 p.);

v      Douăsprezece cântece de scoală pentru două şi trei voci egale.  Caietul I, Sibiu, 1901 (ed. a II-a, 1902);

v      Caietul II, Sibiu, 1904;

v      Carte de cântece pentru şcoalele primare, gimnazii inferioare, scoale reale, civile şi preparandii, Sibiu, 1911, VI + 36 p.;

v      Repertor coral (cântece pentru cor de bărbaţi).  Colecţie litografiată pentru uzul elevilor Seminarului  “Andreian", Sibiu, 1914,95 + 29 p.;

v      Cântece naţionale, Sibiu, 1920, 64 p.;

v      Carte de cântece, Sibiu, 1923, 168 p.,

v      Cântările Liturghiei pentru două voci egale, Sibiu, 1942, 24 P.;

v      Cântările Liturghiei pentru cor mixt, ed. a III-a, Sibiu, 1943. 100 p.;

v      Florile dalbe.  Colecţiune de colinde şi cântece de stea pentru cor mixt şi de bărbaţi, I, Craiova, f.a., 32 p.; II, Sibiu, 1945, 52 p.

 

S-a îngrijit de republicarea cărţii lui D. Cuntan, Cântările bisericeşti după melodiile celor opt glasuri (ed. a II-a, 1925, în colaborare; ed. a III-a, ed. a IV-a, singur, Sibiu, 1943, 96 p.). 0 parte din opera sa - Coruri – publicată în 1957.

 

A publicat şi o serie de studii teoretice, dări de seamă, recenzii, în revista “Vatra Scolară" de la Sibiu, “Telegraful Român" s.a.

 

Se impun, între ele, un Dicţionar de muzică, cu deosebită considerare la muzica românească, Sibiu, 1906,160 p. (primul la noi),

Principiul naţional în muzică, în ţanuarul XXIII al Institutului teologic-pedagogic din Sibiu", 1906/7, p. 3-16 ş a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME