DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  veniamin pocitan

Arhiereu, istoric

 

POCITAN VENIAMIN (din botez Vasile), arhiereu, istoric. 

 

N. 5 dec. 1870, în Ciumaşi ,jud. Bacău 14 mart. 1955, la mănăstirea Cernica.

Studii la Seminarul inferior din Roman (1884-1888), la Seminarul ,,Nifon" (1890-1993), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1893-1897), unde obţine licenţa (1897), iar mai târziu doctoratul (1926); paralel a urmat şi Facultatea de Drept (1898).  Preot la biserica “Sf.  Voievozi" din Bucureşti (1897- 1928), detaşat ca superior al capelei ortodoxe române din Paris (1914-1915), sub şef al Serviciului religios de pe lângă Marele Cartier General al Armatei Române 1916-1922), paralel profesor de Religie la Liceul “Matei Basarab", la Colegiul Naţional “Sf. Sava" şi la Seminarul Pedagogic Universitar ,Titu Maiorescu" din Bucureşti, primul preşedinte al Consistoriului spiritual central (1926).   În 1929 Sf.  Sinod I-a ales arhiereu-vicar al Episcopiei Huşilor, cu titlul “Bârlădeanul" (tuns în monahism la Neamţ, sub numele Veniamin, hirotonit la 23 iun. 1929), locţiitor de episcop la Huşi (1932 - 1934), arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titlul “Ploiesteanul" (1935-1948), pensionat şi retras la Cernica. 

A scris câteva lucrări de Drept canonic, dar mai ales de lstoria Bisericii Româneşti.

 

Lucrări:

 

v      Compendiu de Drept bisericesc, Bucureşti, 1898, 362 + VI p. (prelucrare după cursul prof. Constantin Popovici de la Cernăuţi);

v      Patriarhatele Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1926, 111p. (teza de doctorat).

v      :colile catchetice din Eparhia Huşilor,  în BOR, an. XLVIII, 1930, nr.10, p. 945 -950; nr. 11, p. 1019 - 1029 şi nr. 12, p. 1117 -1129;

v      Episcopia Strehaiei, în BOR, an. XLVIII, 1930, nr. 7 - 8, P. 644-660;

v      Istoria Mitropoliei Proilaviei (Brăilei), în BOR,an. XLIX, 1931, nr. 5, p. 385396; nr. 9, p. 481 - 493; nr.10 p. 577-587 şi nr. 11, p. 697 - 702;

v      Vechea Episcopie a Hotinlui, în BOR, an.  L, 1932, nr. 1; p. 14-22; nr. 2, p. 106 - 118; nr. 3, p. 198 - 208; nr. 4, p. 295 299; nr. 6, p. 401-408; nr. 9, p. 577-585; nr.11, p. 712-720 şi an.  LI, 1933, nr. 1, p. 31-42 (apărute şi în extras sub titIul: Istoria Mitropoliei Proilaviei şi a vechii Episcopii a Hotinului, Bucureşti, 1936, 64 p.);

v      Biserica Bucur din Capitală, Bucureşti, 1939,64 p.

v      Ieromonahul Anania Melega, în BOR, an.  XLVII, 1929, nr. 1, p. 1166-1181;

v      Arhimandritul Veniamin Catulescu, în BOR, an.  XLVII, 1930, nr. 4, p. 301-311;

v      Sofronie Vârnav, în BOR, an.  XLIX, 1931, nr. 2-3, P.97-112.;i nr.4, p.292-307 (şi extras, 32p.);

v      Arhiereu vicari în Biserica Românească.  Vicarii Arhiepiscopiei Bucureştilor, Mitropoliei Ungrovlahiei şi Patriarhiei Române, Bucureşti, 1937, 52 p.;

v      Momente din viaţa şi activitatea episcopului Melchisedec între anii 1856-1861, Bucureşti, 1936, 96 p.;

v      Melchisedec ca membru al Sf.  Sinod, Bucureşti, 1939, 98 p.

v      Capela Românească din Lipsca, în BOR, an.  XLV 1927 nr. 7 .414-419 şi nr. 8, .458-467;

v      Capela românesacă din Baden-Baden, în BOR,an.XL, 1927,nr.11,p.657-666 şi nr. 12, p. 722-729 (si extras);

v      Biserici româneşti în Lemberg (Lvov), în BOR, an.  XLVI, 1928, nr. 6, p. 508 -520;

v      Capela Românească din Viena, în BOR, an.  XLVI, 1928, nr. 9, p. 781-792 şi nr. 10, p. 878-886;

v      Biserica Ortodoxă Română din America, Bucureşti-Cernica, 1937, 112 p.,

v      L’Eglise orthodoxe roumaine de Paris Bucarest, 1937, 75 p.;

v      Biserica ortodoxă română din Paris, Bucureşti, 1940, 160 p.;

v      Sfântul Munte a Athosului.  Cu prilejuil unei călătorii în Răsărit, Bucureşti, 1939, 128 p.

 

Alte articole în:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Buletinul  Eparhiei uşilor",

v      “Păstorul Tutovei” – Bârlad ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME