DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  victor popescu

Preot

 

POPESCU VICTOR, preot. 

 

N. 31 iul. 1897, în Mărculeşti, jud. lalomiţa, în familie de preot, decedat la 17 febr. 1978, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Central" din Bucureşti (1908-1916), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1917-1921), cu specializare la Facultăţile de teologie catolică şi protestantă din Parisş doctoratul în teologie la Bucureşti (1929).  Pedagog la Seminarul “Central", bibliotecar la Internatul teologic din Bucureşti (din 1927), preot şi spiritual tot acolo (1934 - 1948), un timp director şi paralel - profesor de Religie la Liceul internat al Societăţii Ortodoxe a Femeilor din Bucureşti, director al :colii de cântăreţi bisericeşti din Bucureşti 1948 -1952), preot slujitor la biserica “Sf. Anton-Curtea Veche" din Bucureşti (1952-1978), preşedinte al Consistoriului metropolitan Bucureşti, autor de lucrări teologice îndeosebi de Pastorală, traduăceri, predici, ş.a., participant la câteva întruniri “balcanice” ale Alianţei universale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică.

 

Lucrări:

 

v      Cauzele conflictului politic între Biserica creştină şi statul român sub împăraţii Severi (193-235), teză de doctorat, Bucureşti, 1929, 170 p.

v      Jertfă de seară (meditaţii), ed. I Bucureşti, 1927, 154 p. (ed. a II-a, 1929);

v      Problema religioasă în Tara noastră, Bucureşti 1933, 55 p.,

v      Simboalele euharistice în frescele din catacombe, sec. I-III, Bucureşti, 1937, 180 p.,

v      Orientări creştiiie, Bucureşti, 1937, 180

v      Sufletul preotului în Iuptă cu ispitele lui, Bucureşti 1943, 208 p.;

v      Icoana Maicii Domnului. Fragmente din viaţa creştină, Bucureşti, 1944, 1-8 p.,

v      Predica în cultul creştin, în BOR, an. LXII, 1944, nr.7 - 12, p. 224 -262 ( şi extras).

 

În manuscris:

 

v      Opere alese de Blaise Pascal traducere, cu un studiu introductiv, XXXII + 530p., meditaţii creştine vol. 1-3 + 97p.

v      Studii, articole, recenzii, cronici, predici, în ,,Apostolul", “Viitorul", “Fântâna Darurilor ,

v      “Raze de Lumină”, “Biserica Ortodoxă Română“, “Glasul Bisericii" ş.a., toate la Bucureşti.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME