DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vintila popescu

Profesor de teologie

 

POPESCU VINTILĂ, profesor de teologie.

 

N. 1 aug.1895, în lmoasa, jud.  Mehedinţi, decedat la 1 aug. 1971, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Sf.  Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1907-1916),şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1916-1921), cu specializare în filosofie şi teologie la Viena (1921-1922), Graz (1922-1923), Munchen şi Oxford (1923 - 1925), “diplomat în teologie" la Oxford (1925). Profesor deTeologie practică la Academia teologică din Arad (1926-1948), asistent şi conferenţiar (1948- 1956), apoi profesor de Noul Testament şi îndrumări misionare (1956-1958) la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti. Diacon la Arad (1941), preot în 1964, când a fost încredinţat cu organizarea şi conducerea parohiei ortodoxe Române din Londra (până în 1969).  A fost unul dintre cei care au contribuit la strângerea legăturilor cu Biserica anglicană în perioada interbelică (delegat la Congresul de la Oxford din 1937 etc.). A publicat broşuri, articole, recenzii, predici, dâri de seama în periodice bisericeşti, traduceri din literatura engleza, un Manual de Limbă engleză (1945), în 1940 - 1942 a redactat la Arad revista “Catehetul", iar în 1967- 1969 buletinul parohial “Altarul", la Londra.

 

Lucrări:

 

v      Atitudinea teologilor anglicani faţă de adaosuli,,Filioque" şi problema reunirii creştinilor într-o singură Biserică, în “Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 2, p . 302-316;

v      Hirotonia şi consacrarea în Biserica anglicană, în GB, an.  XX, 1961, nr 3 -4, p. 352- 357;

v      Invăţătura diferitelor Biserici creştine despre preoţie, în GB, an.  XX, 1961, nr. 5 -6, P. 428 -435, articole, recenzii ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME