DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vladimir prelipcean

Profesor de teologie

 

PRELIPCEAN VLADIMIR, profesor de teologie. 

 

N. 20 febr. 1903, în Voitinel, jud. Suceava, decedat la 29 nov. 1990, în Bucureşti.

Liceul la Rădăuţi (1917- 1924), Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1925-1929), cu doctoratul în 1931, studii de specializare pentru Studiul Vechiului Testament şi limbile biblice semitice (ebraica, aramaica, siriana, asiriana şi araba) la Universităţile din Viena, Berlin şi Strasbourg (1932- 1934).  Preot în Horodnicul de Jos Rădăuţi (1929-1935), prefect de Studii la lnternatul teologic de pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi şi asistent onorific la catedra de Studiul biblic al Vechiului Testament (1935-1937), profesor agregat (1937), apoi titular (1941),Ia aceeaşi catedră, până în 1948; in acelaşi an a fost încadrat ca profesor titular la catedra de Studiul Vechiului Testament de la Facultatea de Teologie, apoi la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti, funcţionând până la pensionare (1 oct. 1969; a suplinit catedra şi în 1969/1970); iconom stavrofor din 1950.

 

Lucrări:

 

v      Profetul Avacum.  Introducere, traducere şi comentar, Cernăuţi, 1934, 108 P.,

v      Desgropările din Teleilat-Gassul şi mportanţa lor pentru Palestina preistorică, în ,,Candela", an.  XLIX, 1938, p. 152 - 167 (şi extras);

v      Textele din Ras-Shamra şi raportul lor cu Vechiul Testament, în “Candela", an.  L- LII, 1939 - 194 1, P. 538-567 (şi extras);

v      Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament, în ,,Candela", an.  Lill -LIV, 1942-1943, p. 52-71 (şi extras);

v      Ceva despre scrisul profeţilor Vechiuil Testament, în “Candela", an.  LV-LV 1, 1944/1945, p. 181 - 195 (,şi extras)

v      Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament, în “Candela", an. LVII, 1946, p. 338-359 (şi extras);

v      Studiul  Vechiului Testament.  Manual pentru uzul studenţilor Institutelor Teologice, Bucureşti, 1952, 288 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1985,452 p., în colaborare cu Pr. prof.  Nicolae Neaga şi Pr. prof. Gh.  Barna).

v      Probleme sociale în Vechiul Testament, în ST, an.I, 1949,nr. 1-2, p.55-68;

v      Profeţi ş şi profeţii false după Vechiul Testament, în ST, an.I, 1949, nr. 5 - 6, p. 326 - 344;

v      Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a preotului, în ST, an. I, 1949, nr. 7-8, p. 487-513;

v      Idei despre pietate în Vechiul Testament, în ST,an.IV, 1952,nr. 1-2, p. 15-24;

v      Evangheliile sinoptice.  Probleme dogmatice şi idei sociale, în ST, an.  V, 1953 nr. 5-6 p. 365-381;

v      Pacea mesianică la profeţii Vechiului  Testament, în ST, an.  VI, 1954, nr 1-2, p. 3-16;

v      Actualitatea învăţăturilor moral-sociale în cartea lui Iisus fiul lui Sirah, în ST, an. VII, 1955, nr. 9-10, p. 582-599;

v      Decalogul, lege universală şi veşnică, în MMS, an.  XXXII, 1956, nr. 5, p. 246-258;

v      Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale, în MMS, an.  XXXIII, 1957, nr. 1 -2, p. 60-70;

v      Adevărul istoric al Sfintei Scripturi în lumina noilor descoperiri arheologice, în MO, an.  IX, 1957, nr. 3-4, P. 242-269;

v      Viaţa religios-morală după conceptul Vechiului  Testament, în MO, an.  XI V, 1962, nr. 5 - 6, p. 271 - 283;

v      Inspiraţia Sfintei Scripturi, în “Ortodoxia", an.  XIV, 1962, nr. 4, p.462-488;

v      Incinerarea morţilor în teologia ortodoxă, în ST, an.  XIV, 1962, nr. 7-8, p. 414-428;

v      Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus, în ST, an.  XX, 1968, nr. 3-4, p. 221-241;

v      Mesianismul  lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic, în MMS, an.  XLV, 1969, nr. 1-2, P. 21-35;

v      Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ca izvoare ale revelaţiei divine în cele trei mari Confesiuni creştine, în MMS, an.  XLVII, 1970, nr. 3-6, p 218-229;

v      Cuvântul Lui  Dumnezeu în viaţa Bisericii, în ST, an.  XXIII, 1971, nr. 1 - 2, p. 31 - 73 (în colaborare cu pr. prof.  Gr. Marcu). 

v      Alte articole, recenzii, note în aceleaşi periodice.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME