DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  zenovie paclisanu

Preot, istoric

 

PACLIŞANU ZENOVIE, preot, istoric. 

 

N. 1886, în Straja, jud.  Alba, decedat în 1957. 

Studii liceale la Blaj, teologice la Blaj, apoi la Facultatea de Teologie catolică din Viena.  Profesor la Seminarul teologic din Blaj (1911-1920) şi primul director al “Bibliotecii Centrale" din Blaj, director al “Arhivelor Statului" din Cluj (1920-1922),  director general în Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor (1922 - 1948). în 1918 a fost secretar al Comitetului Exectitiv al Consiliului Naţional Român din Blajş în 1946-1947 membru în Comisia politico-juridică a delegaţiei Române la Conferinţa de pace de la Paris.  Membru corespondent al Academiei Române (1919), prelat papal.  Arestat de autorităţile comuniste, sfârşindu-şi viaţa în închisoare.

 

Lucrări:

 

v         Condamnarea episcopului (sic) Ilie Iorest (1640-1643), în CC, an. II. 1912, nr. 5, p. 135-140;

v         Din istoria bisericescă a Maramureşului, în CC, an. III, 1913, nr. 8, p. 229 - 234; nr. 9, p. 261 - 267; nr.10, p. 295 300 şi nr. 11, p. 328-336;

v         Contribuţii istorice privitoare la situaţia materială preoţimii române din Ardeal, în CC, an. VI, 1916, nr. 5, p. 135 140;

v         Vechile mănăstiri româneşti din Ardeal, în CC, an. VIII, 1919, nr. 7-8, p. 151-170;

v         Propaganda catolică între românii din Ardeal şi Ungaria înainte de 1500, în CC, an.IX, 1920, nr. 1 -3, p. 4-34;

v         Luptele politice ale românilor ardeleni din 1790-1792, Bucureşti, 1923;

v         Din istoria bisericească a românilor ardeleni. “Teologul” vlădicilor uniţi, în An.  Acad.  Rom., M.S.I., s. III t. I, 1923, p. 149-192 (,şi extras, 44 p.);

v         Corespondenţa din exil a episcopului Inocenţiu Micu Klein, 1746-1768, Bucureşti, 1924, 160 p.,

v         Documente privitoare la istoria şcoalelor din Blaj , Bucureşti, 1930;

v         Câteva contribuţii la istoria mănăstirii din Perii maramureşului, în vol. “Închinare lui Nicolae lorga", Cluj, 193 1, p. 333 - 335;

v         Statistique des Romains de Transylvanie in XVIII-E siecle, în "Revue de Transylvanie", t. I, 1934, nr. 2, p. 203-213:

v         Guvernele maghiare şi mişcările culturale ale românilor- ardeleni, în RFR, an. I, 1934, nr. 1. p.114-132;

v         Un vechi proces literar. Relaţiile lui loan Bob cu S.  Klein, Gh. Sincai şi P.  Maior, în An.  Acad.  Rom., M.S.I., s. a III-a, . t. XVI, 1935, p. 221- 255 şi în RFR, an.II, vol. II, an , 1935.  p. 97 -121;

v         Vechi vizitaţiuni canonice în Ardealul veacului al XVIII -Iea, în CC, an. XXVI, 1936,nr. l, p.21-26; nr.2, p.92-99 şi nr.3, p. 153-159;

v         lstoria creştinismului antic,Oradea, 1937, 357 p.;

v         Ordinea maghiară în Europa centrală, Bucureşti, 1942, 103 p.;

v         Politica minoritară a guvernelor ungureşti (1867-1914), Bucureşti, 1943 (şi versiune germană),

v         loan lnochentie Micu Klein, în CC, an.  XXXIII, 1943, nr. 4-5, p. 201-215;

v         In jurul ierarhiei românilor ardeleni în secolul XV, în RIR, an.  XIII, 1943, fa,.,c. 2, p. 9-16;

v         Ungaria şi acţiunea catolică în Orient, în RIR, an.  XIV, 1944, nr. 2 p. 180-197. 

v         Alte articole şi recenzii în diferite periodice ale timpuIui.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME