DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  antofie radu

Preot, compositor, folclorist

 

RADU ANTOFIE, preot, compozitor, folclorist şi traducător.

 

N.15 iul. 1904, în Cilibia, jud. Buzău decedat la 9 dec. 1987, în Buzău. Studii la Seminarul teologic din Buzău (1916-1924) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1924-1928, lic. 1929).  Preot în parohiile Cilibia (1925-1929), apoi în Tătaru-Brăila (1929-1938), Gârlaşi şi Broşteni din Buzău (1938-1976), profesor la şcoala de cântăreţi a Episcopiei Buzăului. A publicat traduceri, prelucrări, culegeri de folclor, mai ales colinde.

 

Lucrări:

 

v      Istoricul spitalului Gârlaşi-Buzău, în “Studii şi articole de istorie", Bucureşti, 1956;

v      Istoricul bisericii Gârlaşi, în GB, an.  XXIV, 1965, nr. 9-10, p. 825-847;

v      Istoricul bisericii Broşteni din oraşul Buzău, în GB, an.  XXVII, 1968, nr. 1-2, p. 177-188;

v      Un spital sub  epitropia episcopilor de Buzău: spitalul  Gârlaşi, în vol. Spiritualitate şi storie la întorsătura Carpaţilor, vol. 2, Buzău, 1983, p. 129-144.

v      Cântări bisericeşti şi populare, Editura Episcopiei Buzăuluţi, 1987, 366 p;

v      Alte piese corale şi culegeri de colinde, compoziţii religioase publicate în “Glasul Bisericii",dar cele mai multe colinde au rămas în manuscris (depuse la Uniunea Compozitorilor).

 

Traduceri:

 

v      Olimp N. Căciulă, Jertfa euharistică, Atena, 1931, tradusă rezumativ din limba greacă şi publicată în revista  “Ingerul", apoi în extras (Buzău, 1940,167 p.); Chateaubriand, Martirii (în colaborare).  Cu o prefaţă de Gala Galaction, Buzău, 1944,353 p.

v      Diferite broşuri (unele în colaborare cu preotul Ion FrăsineanuI), articole în revista,,Ingerul" de la Buzău.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME