DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dumitru radu

Profesor de teologie

 

RADU DUMITRU, profesor de teologie. 

 

N. 29 oct. 1926, în Cepari-Cărpiniş,  jud. Argeş. Studii Ia Seminariile "Negru Vodă" din Curtea de Argeş şi  “Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1939-1947), Facultatea de Teologie şi Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1947-1951), continuând cursurile de doctorat specialitatea Dogmatică - la acelaşi lnstitut (1951 -1954), cu examenul de doctorat în 1977, studii de specializare la Facultatea de Teologie catolică din Strasbourg (1976- 1977); Facultatea de Limbă şi Literatură română a Universităţii din Bucureşti (1957-1963).  Profesor la Seminarul teologic din Curtea de Argeş - mutat în 1957 la Bucureşti - pentru Greacă şi Latină (1955-1958), apoi la Dogmatică, Morală şi Drept bisericesc (1958-1959), corector şi precorector şef la Tipografia lnstitutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă din Bucureşti (1959-1963), profesor de Limba română, lstorie, Dogmatică, Morală şi Drept la Seminarul teologic din Bucureşti (1963-1969), spiritual-asistent la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1969-1973, hirotonit preot în 1969), asistent titular la secţia sistematică (1973-1977), profesor suplinitor (1977), apoi titular (1978) la catedra de Morală creştină, până azi, suplinitor al unei jumătăţi din catedra de Dogmatică (1980-1988), prorector al lnstitutului (din 1975).  A fost delegat la diferite întruniri cu caracter ecumenic peste hotare: a şaptea Adunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene (Engelberg, 1974), Congresul profesorilor de teologie ortodoxă de la Atena (1976), întruniri ale Comisiei române de dialog cu Biserica Luterană din Germania şi ale Comisiei mixte Internaţionale pentru dialog teologic între Bisericile ortodoxă şi romano-catolică.  A publicat Iucrări de dogmatică, de istoria culturii şi a Bisericii româneşti.

 

Lucrări:

 

v      Structura actului religios după doctrina ortodoxă, în ST, an.  VI, 1954, nr. 3 -4, p. 130 157;

v      Invăţătura ortodoxă şi catolică despre mântuirea obiectivă după patriarhul Serghie al Moscovei, în ST, an.  VI, 1954, nr. 7-8, p. 357-385;

v      Invăţătura ortodoxă şi catolică despre Biserică, în “Ortodoxia", an.  VI, 1954, nr. 4, p. 534-572;

v      Semnificaţia soteriologică a Botezului Domnului, în “Ortodoxia", an.  VII, 1955, nr. 4, p. 513 -53 1;

v      Caracterul ecleziologic  al  Sfintelor Taine şi problema intercomununii, teza de doctorat în,,Ortodoxia", an.  XXX, 1979, nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras);

v      Privire de ansamblu asupra conferinţelor teologice interconfesionale din România, în ST, an.  XXXI, 1979, nr.5-10, p.647-716;

v      Taina preoţiei, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 4, p. 532-552;

v      Prea Fericitul patriarh Justin în teologia românească, în BOR, an.  XCVII, 1980 nr. 3 -4, p. 364-383;

v      Sfintele Taine ale Bisericii după tradiţia apostolică, din punct de vedere ortodox, în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr 11-12, p.1129-1140;

v      Sfintele Taine în viaţa Bisericii, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr. 3 - 4, p. 172 - 194;

v      Hotărârile dogmatice ale Sinodului  II ecumenic – sinteză a învăţăturii de credinţă în spiritualitatea ortodoxă, în BOR, an.  XCIX, 198 1, nr. 7-8, p. 792-820;

v      Preotul ca săvârşitor  al Tainei spovedaniei şi puterea lui de a dezlega păcatele după îvăţătura ortodoxă, în BOR, an. C, 1982, nr.9-10, p. 817-833;

v      Păstrarea dreptei credinţe, condiţie a dobândirii mântuirii, în BOR, an.  Cl, 1983, nr. 1-2,p.51-70;

v      Contribuţii buzoiene la teologia moral românească, în vol.  Spiritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilor,I, Buzău, 1983, p. 385 404;

v      Mântuirea a doua creaţie a Iumii, în “Ortodoxia", an.  XXXVI 11, 1986, nr. 2, p.42-63;

v      Inreptarea şi îndumnezeirea omului în lisus Hristos, în “Ortodoxia", an.  XXXIX, 1989, nr. 2, p. 27 - 75,

v      Autoritate şi conciliaritate în practica actuală a Bisericii: convergenţe şi tensiuni, în “Ortodoxia", an.  XLI, 1988, nr. 2, p. 90 -114,

v      O culme actualizată a teologiei patristice (pr.  D. Stăniloae), în “Ortodoxia", an.  XLV, 1993, nr. 3 -4, p. 35 -77;

v      Invăţătura de credinţă ortodoxă, Bucureşti, 1978 (coautor);

v      Indrumări misionare, Bucureşti, 1986,946 p. (îi aparţin cele mai multe capitole).

 

Istorice:

 

v      1 Decembrie 1918 - temei  al  împlinirii unirii politice a poporului român, în MO, an.  XX, 1968, nr.11 - 12, p. 905 -918;

v      Semicentenarul Patriarhiei Române.  Coordonate, semnificaţii şi  împliniri, în GB, an.  XXXIV, 1975, 11 - 12, p. 1159 - 1183;

v      Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.  La a 90-a aniversare a ei, în BOR, an.XCIV, 1976, nr. 3 -4, p. 390-407:    

v      Biserica Ortodoxă  Română în istoria poporului român, în BOR, an.  XCV, 1977, nr. 1 - 3, p.145 - 176;

v      130 de ani de la Revoluţia din 1848 în ţările române, în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 5-6, p. 501 -520;

v      Cartea bisericească, factor de promovare a unităţii  spirituale, lingvistice şi cultural naţionale a poporului român, în BOR, an.XCVII, 1979, nr. 1 -2, p. 97- 130 şi nr. 3 p. 365-404; Biserica şi neamul românesc în opera lui Mihai Eminescu, în ST, an. XLII, 1990, nr.1, p. 7 - 37.

 

v      Alte articole în periodicele menţionate în lista bibliografică, în “Romanian Orthodox Church News” ş.s. predici în “Glasul Bisericii".  A revizuit - în colaborare - textul Bibliei din 1968 şi al Noului Testament din 1979.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME