DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  haralambie roventa

Profesor de teologie

 

ROVENTA HARALAMBIE, profesor de teologie. 

 

N. 31 aug. 1898, în Hodoreasca, jud. Gorj, în familie de preot, decedat la 17 iun. 1946, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Sf.  Nicolae" din Râmnicu Vâcea (1910-1919), cu diferenţă de liceu şi bacalaureat, la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi, paralel, la Facultatea de Litere, secţia clasică (1919-1923); studii de specializare la Facultăţile de Teologie din Strasbourg (1923-1924), oxford (1924-1927) şi Atena (1927), doctoratul în Teologie la Bucureşti (1929).  Conferenţiar suplinitor de Studii biblice la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1929), profesor agregat (1930), apoi titular (1933) la catedra de Exegeza Noului Testament, funţionând până la moarte; profesor de Religie la Seminarul pedagogic universitar (din 1928, mai mulţi ani), diacon la biserica “Sf. Ilie Hanul Colţii" (1928), preot şi director  al  InternatuIui teologic “Radu Vodă" (1932-1940), un timp preşedinte al Asociaţiei generale a clerului din România.  S-a impus în teologia românească prin studiile sale de Noul Testament, de mare claritate, precizie, profunzime ştiintifică şi bogăţie de informaţii.

 

Lucrări:

 

v      Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan (teza de doctorat), Bucureşti, 1928, 112 p.;

v      Interpretarea Scripturii după Origen, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68p.;

v      Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere comentar, Bucureşti, 1929, 152 P.;

v      Limba şi stilul Sf. Apostol Pavel din Epistoli către Efeseni în raport cu celelalte epistole ale sale, în ST, an.I, nr. 1, 1929, p. 209 - 234 (şi extras, 29 p.);

v      Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani, în ST, an. III, nr. 2, 1932, p 246-302 (şi extras, 60 p.);

v      Cine a scris Epistola către Evrei?  Bucureşti, 1933, 32 p.;

v      Rolul Bibliei în formarea limbii literare, Bucureşti, 1936;

v      Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Bucureşti, 1938, 164 p.;

v      Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar, Bucureşti, 1946.

v      Esenţa şi rolul credinţei în teologie, în ST, an. III, 1932, nr. 1, p.17 - 47 (,şi extras, 32 p.);

v      Iubirea creştină, Bucureşti, 1936,18 p.;Pregătirea clerului în spiritul vremii, Bucureşti, 1940.

 

Colaborări la:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Tinerimea Creştină”,

v      ”Duminica Copiilor" ş.a.

v      In manuscris i-au rămas alte traduceri şi comentarii la Epistolele pauline.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME