DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  naum rimniceanu

Calugar, istoric

 

RÂMNICEANU NAUM, călugăr, istoric. 

 

N. 27 nov. 1764, în Corbi, jud. Argeş sau în Jina jud. Sibiu, în familie de preot, 1838 sau 1839, la mănăstirea Cernica.  Părinţii plecaţi din Jina din cauza uniaţiei şi stabiliti în Corbi-Arges. Învaţă la o şcoală de la biserica ,,Sf. Gheoghe Vechi" din Bucureşti (1770 - 1776); Iuat de arhim.  Filaret (viitorul episcop de Râmnic) la Mitropolie (1776-1780), continuând învăţătura; pleacă cu el la Râmnic, fiind călugărit la Hurezi sub numele Naum şi hirotonit ierodiacon; la Hurezi copiază manuscriseş în 1788, la izbucnirea războiului austro-turc, se refugiază în Transilvania şi Banat (Sibiu, Lipova, Hodoş-Bodrog), ca dascăl de limba greacă; reîntors în 1795 la Râmnic, apoi la Bucureşti; frecventează acum cursurile Academiei greceşti de la Sf.  Sava; hirotonit ieromonah şi hirotesit protosinghel în 1802 de episcopul Costandie  al  Buzăului; profesor la şcoala de la biserica  “Sf.  Ecaterina" din Bucureşti (până în 1814), dascăl  itinerant la mănăstirile Mărgineni şi Sinaia, din nou la o şcoala din Ploieşti, fondată de el (1818-1821), egumen la mănăstirea ”Sfinţii Apostoli" din Bucureşti (1823-1827), din nou dascăl particular în diverse Iocuri, iar după 1833 retras la Cernica (înainte de moarte a îmbrăcat “marea schima mpnahală“) au rămas de la el - în manuscris Iucrări istorice, filologice, teologice, muzicale şi literare, - în limbile greacă sau română - în genere compilaţii prelucrări sau traduceri,câteva din ele au fost publicate de Constantin Erbiceanu, mai târziu de Stefan Bezdechi.

 

Lucrări:

 

v      Poemation în versuri greceşti despre originea românilor (1808, publicată în trad. rom. de Constantin Erbiceanu), Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă, Bucureşti, 1888, p. 235-258;

v      Hronicul de la 1768-1810 (în greceşte, publicat în trad. rom. de C. Erbiceanu, Cronicarii greci.... p. 259-294);

v      Poesiile protosinghelului Naum Râmniceanu asupra Zaverei, scrise în 1821, ed. îngrijită de C. Erbiceanu,  Bucureşti, 1890;

v      Istoricul Zaverei în Valachia (în greceşte, publicat în trad. rom. de C. Erbiceanu, în BOR, an.  XXIII, 1899 - 1900, nr. 5, p. 416-433 şi nr. 6 p. 547-556);

v      Adunarea hronologiei domnilor ţării noastre (publicată de Stefan Bezdechi sub titlul: Cronica inedită de la Blaj a protosinghelului Naum Râmniceanu, Sibiu, 1944, 107 p.) - lucrare de compilaţie, bazată pe izvoare antice şi medievale - româneşti sau străine.

 

Au rămas în manuscris: o serie de manuale didactice, ca:

 

v      Introducere pentru  îcepători (abecedar grecesc şi românesc),

v      Scoala întâia a noului  tineret începător (abecedar mai dezvoltat, (grecesc şi românesc),

v      Fraze greceşti şaptezeci (sintaxa),

v      Propadia prin întrebări şi răspunsuri la Cernica a facut o traducere după un manual de Psaltichie, intitulat Semnele meşteşugului Psaltichiei (1788);

v      Copii de documente privitoare la istoria Tării Româneşti, discursuri funebre, cuvântări, dedicaţii în versuri către părinţii copiilor pe care-i instruia ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME