DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  remus rus

Profesor de teologie, rector

 

RUS REMUS, profesor de teologie (nehirotonit).

 

 N. 1 ian. 1942, în Braşov (originar, însă, din Joia Mare, jud.  Arad).

Seminarul teologic la Caransebeş (1955-1960), Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1960 - 1964), cursuri de doctorat (specialitatea Istoria religiilor) la Institutul Teologic din Bucureşti, cu specializare la Universitatea din Oxford (1965-1969); examenul de doctorat la Bucureşti 1978.  Inspector de specialitate şi documentarist în cadrul Serviciului de Relaţii Externe Bisericeşti  al  Patriarhiei Române (1969 - 1976), redactr de limbă engleză al revistei “Românian Orthodox Church News" (1971 - 1978) şi redactor şef al aceleiaşi publicaţii (1988-1991), asistent la secţia de Teologie sistematică de la Institutul Teologic din Bucureşti (1976 - 1978), lector suplinitor la conferinţa de Teologie fundamentală şi istoria Religiilor (1978 - 1985), conferenţiar la aceeiaşi disciplină (1985-1991), profesor de Istoria şi filosofia religiilor (1991), profesor asociat al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, la catedra de Istoria Religiilor (din febr. 1990).  A participat la diverse întruniri ecumencie din Ţră şi străinătateş membru al delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române care au vizitat Finlanda (1970), India (1982 şi 1989) etc.

 

Lucrări:

 

v      Elemente ale dogmei întrupării în învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene, în ,,Ortodoxia", an.  XXIV, 1972, nr. 2, p. 213 -217;

v      Scrierile sacre ale marifor religii, în “Ortodoxia", an. XXV, 1973, nr. 1, p. 66-82;

v      Poziţii creştine faţă de religiile necreştine, în “Ortodoxia", an. XXV, 1973, nr. 2, p. 264-276;

v      Funcţia preoţiei în marile religii, în ,,Ortodoxia", an.  XXV, 1973, nr. 4, p. 553 -567;

v      Noţinea de sacrificiu în marile religii, în ,,Ortodoxia", an.  XXVI, 1974, p. 185 - 201 ,

v      Concepţia despre om în marile religii, Teză de doctorat în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 7-8, p. 715-915 (.;i în extras, 204 p.;

v      Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie, în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 6-8, p. 524-534;

v      Iisus Hristos în gândirea indiană, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr.5- 6, p. 436-445;

v      Sensul şi semnificaţia termenului “religie" în marile tradiţii religioase actuale, în GB, an. XLIV, 1985, nr. 10-12, p. 684-697;

v      Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine, în GB, an.  XLVII, 1988, nr. 3, p. 87-119; câteva capitole în manualul de indrumări misionare, Bucureşti, 1986;

v      Istoria religiilor.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1991, 348 p. (în colaborare cu Pr. Conf. Alexandru Stan);

v      Istoria filosofiei islamice, Bucureşti, 1994, 344 P.

 

Traduceri în limba engleză:

 

v      The Reformed Church in the Socialist Republic of Romania, 1976;

v      The Romanian Orthodox Church and the Church of england ( în colaborare cu Pr.  Conf.  Al.  Stan), Bucharest, 1976;

v      7th Divine Liturgy of St. John Chryisostom, edited by the Romanian Orthodox Patriarchate, Bucharest, 1977 (ediţie bilingvă);

v      V. Cândea şi C. Simionescu, Witnesses to the Romanian Presence on Mount Athos, Bucharest, 1979;

v      Mihai Fătu, The Romanian Church in North –West Romania during the Hoithy Occupation, Bucharest, 1985;

v      Wilhelm Nyssen, The Flame of Salvation.  Frescoes of the Orthodox Church of St. John the Baptist, Ferentari, Bucharest, 1987;

v      The Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1987;

v      The Fiftieth Anniversary the Interconfesional Theological Conferences in Romania, Bucureşti, 1988;

v      Faithfulness and Renewal, Bucharest, 1989; The Cathedral of the Diocese of Roman, 1990 s.a.

 

Traduceri din limba engleză:

 

v      Nicolae Arseniev, Descoperirea vieţii veşnice. lntroducere în credinţa crestină, Bucureşti, 1991, 125 p. (în colaborare),

v      V. Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, Bucureşti, 1993;

v      Nicolae Arseniev, Misticai şi Biserica Ortodox Bucureşti, 1994, 184 p.;

 

v      Redactor coordonator al colecţiei: ,,Orizonturi spirituale" de la Editura Enciclopedică;

 

v      Colaborator la realizarea unor flime despre Biserica românească.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME