DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  simeon reli

Profesor de teologie, istoric

 

RELI SIMEON, profesor de teologie, istoric. 

 

N. 25 iul. 1882, în Pătrăuţii de Sus, în Bucovina, decedat la 10 oct. 1945, în Suceava.

Liceul în Cernăuţi (1896 - 1904), apoi Facultatea de Teologie din Cernăuţi ( 1904- 1908), cu doctoratul în 1928; licenţiat în Litere şi Filosofie la Universitatea din Cernăuţi, trimis pentru studii de specializare în lstorie şi cercetări de arhivă la Viena (1928-1929). Preot ajutor (cooperator) în Mihuceni (1908-1910), preot în Slobozia-Storojineţ (1910-1912), catehet în Siret (1912-1914), preot paroh în Rogojeşti - Siret (1914 - 1920), mobilizat confesor militar (1916-1918), profesor suplinitor la şcoala normală din Cernăuţi, secţia ruteana (1920-1921), profesor titular la Liceul ,,Dimitrie Cantemir" din Cotmani (1921 - 1923), apoi la Liceul de fete (1923-1924) şi la Liceul “Aron Pumnul" (1924- 1928), ambele în Cernăuţi (Religie, Istorie şi Geografie).  Profesor agregat (1929), apoi titular (1933), la noua catedră de lstoria Bisericii Române de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (mutate în 1940 - 1941 la Suceava, în 1944/45 la Râmnicu Vâlcea, iar din apr. 1945 din nou la Suceava), decanul Facultăţii în 1934/35; membru în Comisia Monumentelor lstorice – secţia pentru Bucovina, secretar apoi director delegat al Arhivelor Statului din Cernăuţi, organizatorul muzeului istoric bisericesc şi etnografic al Mitropoliei din Cernăuţi. 

A publicat studii de istorie bisericească îndeosebi privind Bucovina - de pedagogie, lucrări literare.

 

Lucrări:

 

v      Oraşul Siret în vremuri de demult. Din trecutul unei vechi capitale a Moldovei, Cernăuţi, 1927, 166 p.;

v      Din suferinţele Bisericii noastre ortodoxe sub stăpânirea austriacă, în “Candela", XXXV, 1925, nr. 3 - 7, p. 212 - 236 (şi extras)

v      Inceputurile catolicismului austriac în Bucovina, în rev. “Codrul Cosminului", IV, 1927 (.;i extras, 1928, 19 p.);

v      Politica religioasă a Habsburgilor faţă de Biserica Ortodoxă Română în secolul al XIX-lea în Iumina unor acte şi documente inedite din arhiva Casei şi Curţii imperiale din Viena, în “Codrul Cosminului", IV, 1927, p. 449 - 561 (,şi extras, 1928, 117 p.);

v      Propaganda catolică austriacă împotriva Bisericii Ortodoxe române din Bucovina, Cernăuţi, 1928, 58 p.;

v      Bucovineni celebri în ierarhia Moldovei (1777- 1850), în ,,Candela", XL, 1929, p. 407-431 (şi extras, 1930) ,

v      Ctitoriile religioase româneşti din Polonia în “Candela", XLI, 1930, P. 453 -464,

v      Din viaţa religioasă şi bisericească a Sucevei în secolele XVII-XIX, în “Candela", an.  XLI, 1931, p. 55-88 (şi extras, 39 p.),

v      Icoane din trecutul naţional-bisericesc al Bucovinei, 1840-1880, Cernăuţi, 1932, 19 p.;

v      Relatiile dintre Biserică şi Stat în România vremurilor trecute, în ,,Candela", an. XLIV, 1933, p. 21-43;

v      Medicina călugărească  în trecutul românesc. în “Candela", an.XLV,1934,p.16-31;

v      Originea şi evoluţia istorică a costumului preoţesc Ia români, în “Candela", XLVI, 1935, p. 71 -116 (şi extras, 1936, 48 p.);

v      Originea şi vechimea creştinismului la români, în ”Candela",an  XLVII, 1936, p. 17-70 (,şi extras, 1937, 56 p.);

v      Călăuza monumentelor religioase-istorice din eparhia Bucovinei, Cernăuţi, 1937, 195 p.;

v      Biserica Ortodoxă Română din Maramureş în vremile trecute, Cernăuţi, 1938, 255 p.;

v      Istoria vieţii bisericeşti a românilor, vol. I,  Cernăuţi, 1942, 477 p.;

v      Cultura religioasă în mănăstirile noastre voievodale, în “Candela", an.  LV-LVI, 1944/45, p. 1-24;

v      Monografiile mănăstirilor Putna, Suceviţa, Dragomirna, evocări de mari cărturari ş.a.

 

Articole de culturalizare, recenzii etc. în:

 

v      “Candela",

v      “Junimea Literară",

v      “Revista de Pedagogie",

v      “Glasul Bucovinei",

v      “Bucovina", toate la Cernăuţi ş.a.

Pentru Iucrările de istorie a valorificat un bogat material inedit din arhivele din Viena şi Cernăuţi.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME