DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  simion radu

Preot, profesor

 

RADU SIMION, preot, profesor. 

 

N. 18 nov. 1906, în Mohu, jud.  Sibiu.decedat la 30 mart. 1995, în Sibiu.  Studii la şcoala normală “Andrei Şaguna” din Sibiu (1919- 1926), cu diferenţă de liceu şi bacalaureat, Academia teologică  “Andreiană“ din Sibiu (1927 -1931), cu licenţa la Cernăuţi (1935) şi doctoratul la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1949); licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj-Sibiu (1944); învăţător în Codlea-Braşov (1926-1927), profesor suplinitor de Religie la şcoala comercială superioară şi Gimnaziul din Haţeg (1931-1932), apoi la şcoala normală din Cristurul Secuiesc (1932-1938), preot-paroh în aceeaşi localitate (1935 - 1938), profesor titular de Religie la Liceele teoretice de băieţi şi fete din Sihişoara (1938-1940), apoi la Liceul “Gheorghe Lazăr" din Sibiu (1940-1948), profesor suplinitor de Matematică şi Fizică la şcoala elementară din Guşteriţa-Sibiu (1948-1950); asistent - pentru secţia sistematică - la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1951-1952), bibliotecar şi funcţionar administrativ (1955 - 1958), apoi spiritual-asistent la aceIaşi Institut (1958-1969); deţinut politic (1952-1953).

 

Lucrări:

 

v      Doctrină romano-catolică despre indulgenţe, în RT, an.  XXVII, 1937, nr. 6, p. 233-236 nr. 7 - 8, p. 278 -283; an.  XXVIII, 1938, nr. 7 - 8, p. 329 - 335;

v      Duh creştin şi duh românesc îndemnuri cătr tineret. Sibiu 1942,128p.

v      Evanghelia şi democraţia. Încercare de critică şi orientare socială, Sibiu ,1945, 96 p;

v      Infinitul, esenţa realităţii cosmice.  Funcţiunea axiologică a credinţei, în RT, an.  XXXVI, 1946, nr. 1-2, p.16- 25;

v      Iubirea creştină şi realitatea socială, teză de doctorat (în manuscris), Taina mântuirii în revelaţia Cincizecimii, în MA, an. II, 1957,nr 9-10 p.662-679,

v      Idei morale şi sociale înainte de gândirea lui Hesoid, în MA, an. VIII, 1963, nr. 9-10, P. 685-708;

v      Pocăinţa în  religiile creştine, în MA, an.  X, 1965, nr. 4-6, 320-347;

v      Epitimie şi satisfacţie, în BOR, an. LXXXVII, 1969, nr. 3-4, p. 335-354;

v      Despre ecumenismul creştin, importanţa şi realizarea lui în istorie, în MA, an.  XV,1970, nr. 9-10, p. 637-654;

v      Pentru o tematică creştină a necrologurilor, în MA, an. XVII, 1972, nr. 7- 8,p.572-594;

v      Reculegerea şi trezvia – mijloace pentru înduhovnicirea preotului, în GB, an. XXXVI, 1977, nr. 1 -3, p. 107 - 121;

v      Temeiul rugăciunilor Bisericii pentru cei adormiţi, în MA, an. XXVIII, 1977, nr. 1-3, p. 125-135;

v      Proorocul Moise – preînchipuire a Lui  Hristos, în AB, II (XLI), 1991, nr. 10 - 12, p.11 - 24.

 

v      Diferite alte articole în periodicele menţionate sau în “Telegraful Român", peste 60 de predici în rev. “Duh şi Adevăr" - Timişoara, “Mitropolia Ardealului”, “Mitropolia  Banatului"s.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME