DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  vasile radu

Profesor de teologie, orientalist

 

RADU VASILE, profesor de teologie, orientalist

 

N. 16 dec. 1887, în Panciu, jud. Vrancea, decedat la 7 Sept. 1940, în Bucureşti.  Studii la Seminarul “Central" şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti  cu  doctorat în 192 1. Diacon la biserica “Adormirea Maicii Domnului" din Giurgiu (1915 - 1919), preot la Internatul teologic din Bucureşti (1919-1921), superior al bisericii ortodoxe române din Paris (1921 - 1927),  urmând, în acest timp, cursuri de limbi orientale la Institutul catolic şi la Ecole des Hautes Etudes din Paris.  Profesor de Limba ebraică şi Exegeza Vechiului Testament la Facultatea de Teologie din Chişinău (1927-1940); primul mare orientalist la noi, traducător din arabă şi ebraică.

 

Lucrări:

 

v      Voyage du partiarche Macarie d’antioche en Orient, en Moldavie et en Valachie. Etude Preliminaire. Valeur de manuscris et des traduction I, Paris, 1927, VI+99p.+IX pl,

v      Voyage du partiarche Macarie d’antioche ... Texte arabe e traduction francaise, I paris, 1930, p. 19-194, II, Paris 1933p.443-604 şi III, Paris 1949, p.605-720, în colecţia “Partologia Orientalis”, vol. XXII, IV/5 şi XXVI/5 (după această versiune s-a făcut şi o traducere românească, publicată în vol. Călători străini despre ţările române, IV,Bucureşti, 1976, p.21-307)

v      Mănăstirea Sfântului Spiridon şi patriarhul Silvestru al Antiohiei, în RIR II, fasc I, 1933, p.11-31 (şi extras 24p)

 

A realizat împreună cu - Gala Galaction - o nouă traducere a Bibliei în româneşte.

 

 În timpul vieţii lui au apărut două ediţii: Biblia, adică Dumnezeiasca Scriptură a Noului şi Vechiului Testament, tradusă după textul grecesc al Septuagintei, confruntat cu cel ebraic, Bucureşti, 1936 ( ediţie sinodală, traducere de mitropolitul Nicodim, Vasile Radu şi Gala Galaction) apoi, Biblia adică Sfânta Scriptură.

 

Traducere după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, 1938. În ediţia sinodală din 1944 aparţineau lui G. Galaction şi V. Radu numai 28 de cărţi. Ediţiile sinodale din 1936, 1975,1982 şi 1988 au la bază textul celei din 1936, cu îmbunătăţiri de limbă şi stil.

 

A publicat o serie de studii şi articole în presa vremii. De pildă: Reorganizarea învăţământului teologic, în ziarul “Mişcarea- Bucureşti, 1932 (47 foiletoane) sau Critică şi metodă. Cu prilejul unei teze de doctorat, Bucureşti, 1933,120p.+IV pl. ( extras din BOR).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME