DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  alexandru stan

Profesor de teologie

 

STAN ALEXANDRU, profesor de teologie. 

 

N. 29 oct. 1941, în Smeeni, jud.  Buzău. Studii la Seminarul teologie din Buzău (1957-1962), la institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1962-1966), apoi cursurile de doctorat specialitatea Istoria relgilor la aceiaşi lnstitut (1966- 1969), continuate la “College of the Ascension" Selly Oak din Birmingham şi la ,,Mansfield College" din Oxford (1968-1970).  Preot (1972) şi profesor de Limbi clasice la Seminarul teologic din Buzău (1972-1975), asistent la secţia sistematică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1975- 1984), încredintat şi cu suplinirea lectoratului de Limbi clasiceş conferenţiar-spiritual (1984-1990), conferenţiar la catedra de Drept bisericesc (din febr. 1910). In perioda mart. 1977  - iul. 1978 trimis în Canada, la Canterbury College, Universitatea din Windsor Ontario, în calitate de “honorary fellow" şi a lucrat ca asistent pe lângă catedra de Filosofia religiei şi capelan ortodox al Universităţii; în acelaşi timp a funcţionat ca preot ajutor la catedrala românească  “Sf.Gheorghe" din Windsor.  A făcut parte din delegaţia Bisericii noastre la a cincea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi (1975) şi la peste zece întuniri în cadrul “Dialogului islamic-creştin" în calitate de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

 

Lucrări:

 

v      Religia sciţilor în lumina noilor cercetări, în GB, an. XXVI, 1967, nr. 3-4, p. 263 - 274,

v      Religia etruscilor în lumina noilor cercetări, în GB, an.  XXVII, 1968, nr. 1-2, p. 81 -94,

v      Religia tracilor sud-dunăreni, în ST, an. XX, 1968, nr. 7-8, p. 576-588;

v      Theos Mezas Derzelas şi cultul să sincretist, în ST, an. XXI, 1969, nr. . 1-2, p. 111-121;

v      Preotul Gheorghe, islamist transilvănean în secolul al XV-Iea, în ST, an.XXII,1970, nr.3 -4, p.291-298,

v      Noile orientări ale apostolatului ortodox printre necreştini, în “Ortodoxia", an.  XXII, 1970, nr. 3, p. 400-410;

v      Biserica Ortodoxă Română şi islamismul, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr. 3 -4, p. 195 - 206;

v      Ortodoxia şi frumuseţea stilului teologic al Sfinţlor Trei Ierarhi, în ST, an. XXXIV, 1982, nr. 3-4, p. 185-200;

v      Lucrarea Sfântului Ciprian de Cartagena “Despre unitatea Bisericii” şi importanţa ei misionară actuală, în ST. an XXXIV , 1982, nr. 5-6, p. 327-346;

v      lisus Hristos Mântuitorul - izvor de viaţă, în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr. 2, p. 244-266,

v      Rugăciunea în creştinism şi alte mari religii, în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, p. 509-528;

v      Biserica Ortodoxă şi religiile  necreştine. Teză de doctorat în “Ortodoxia", an.  XXXVI, 1984, nr. 2, p. 151-281 şi 1984, nr. 3, p. 323-378;

v      Insemnătatea actuală pastorală şi misionară ortodoxă a tratatului “Despre preoţie" al arhiepiscopului Simion al Tesalonicului, în ST, an. XXXVIII, 1984, nr. 5-6, p. 313-328,

v      Frumuseţea sublimitatea doctrinară a stilului predicatorial al Sfântului Ioan Gurl de Aur în două omilii la Sfinţii Martiri, în GB, an.  XLII, 1984, nr. 5-6, p. 358-375;

v      Preoţia în Ortodoxie, în ,,Ortodoxia",an.XL,1988,nr. 1, p. 64-91;

v      Gânduri patristice despre Sfânta Liturghie culese în lucrarea postpatristică “De expositions Missac" a diaconului Floruis (.sec. IX), în GB, an.  XLVII, 1988, nr. 4, p. 54-79;

v      Indrumări morale ale Sfântului Ambrozie pentru îndreptarea unei monahii, în GB, an.  XLVII, 1998, nr. 6, p. 101 - 116;

v      Duhul Lui Dumnezeu Duhul Ortodoxiei, al iubirii şi al păcii, în “Ortodoxia", an.  XLI, 1989, nr. 2, p. 39-57;

v      Dumnezeu, Duhul Sfânt -înnoitoru a toată făptura, din peripectiva actuală a Ortodoxiei, în “Ortodoxia",an.XLII, 1990,nr.2,p. 180-210;

v      Libertate şi autoritate în Ortodoxie după Sfinţii Părinţi, în “Ortodoxia", an.  XLIII, 1991, nr. 4, p. 123-147.

v      lstoria religiilor.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1991, 348 p. (în colaborare cu Prof.  Dr. Remus Rus).

 

A tradus în limba engleză diverse studii şi articole, iar în colaborare volumul The Romanian Ortodox Church and the Church of England, Bucureşti, 1976. 

A tradus, de asemenea, câteva lucrăi, studii şi articole din limba engleză în româneşte; diverse articole, note, recenzii, predici, în periodicele centrale bisericeşti şi "Glasul Bisericii", în buletinele comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, în “Îndrumătorul bisericesc al eparhiei Romanului şi Huşilor", în ziarul “Adevărul" (sub pseudonimul “Părintele Calist").

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME