DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  atanasie stoenescu

Episcop

 

STOENESCU ATANASIE, episcop. 

 

N. 1815, în Bucureşti, decedat la 9 febr. 1880, în Bucureşti. 

A studiat în Seminarul de la Râmnic (1838 - 1842), apoi a fost tuns în monahism de mitropolitul Neofit şi trimis la studii la Pesta (1843 - 1846). “Inspector" al Seminarului din Râmnic (1846-1848), participant la Revoluţia din 1848, superior al schitului Flămânda, metocul Episcopiei, arhimandrit şi egumen al mănăstirilor Sadova (1857-1864), Zlătari-Bucureşti (1864) şi Căldăruşani (1864), deputat în Divanul Ad-hoc al Ţării Româneşti, arhiereu titular cu numele “Troadas" (1860), locţiitor de episcop la Roman (1864- 1865), apoi numit episcop eparhiot (mai 1865 - nov. 1868), demisionatş episcop al Râmnicului Noul Severin (ales 18 ian. 1873) până la moarte; în 1877 a binecuvântat oştile române participante la Războiul de Independenţă, la trecerea Dunării în Bulgaria. 

 

A tipărit cartea: Predici pentru duminicile şi sărbătorile principale ale anului, Craiova, 1874.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME