DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  corneliu sirbu

Profesor de teologie

 

SÎRBU CORNELIU, profesor de teologie. 

 

N. 27 aug. 1913, în Apoldu de Sus, jud.  Sibiu, decedat la  26 mai 1979, în Sibiu.  Studii la Liceul  Ţurel VIaicu" din Orăştie (1924 - 1932) şi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1932- 1936), la care obţine doctoratul (1940).  Profesor suplinitor de Religie la Liceul de băieţi din Petroşani (1936-1940), profesor suplinitor la Academia teologică “Andreiană" din Sibiu (1940- 1941 şi 1941 1942); conferenţiar suplinitor la îndrumări misionare şi Sectologie (1943), definitivat în 1945; profesor titular la catedra de Teologie Fundamentală şi lstoria religiilor din 1952 până a la pensionare, în 1977; preot la biserica din Sibiu “Trei Stejari"(1941-1948), redactor al foii “Telegraful Român" (1945-1948), iconom stavrofor (1958).

 

Lucrări:

 

v      Credinţa şi însemnătatea ei morală la Fericitul  Augustin, în RT, an.  XXXI, 1941, nr. 1 -2, p. 37-51 (si extras, Sibiu, 1941, 17 p.);

v      Mila creştină, în TR,an.  XC, 1942, nr. 39,40,41, 43, 45, 47, 49, 50 şi an.  XCI, 1943, nr. 2, 3 şi 4;

v      Natura şi valoarea timpului, Sibiu, 1943, 106 p.;

v      Misionarismul laic în Iupta antisectară, Sibiu, 1944, 126 p.;

v      Originea şi răspândirea sectarismului.  Cauzele apariţiei şi expansiunii mişcării sectare, în Ţnuarul XXI (III) al Academiei teologice <<Andreiane>> pe anul 1944/45 p. 257-300 (şi extras, Sibiu, 1945, 44 p.),

v      Sensul  spiritual al postului, în RT, an.  XXX V, 1945, nr. 7 - 8, p.269 - 283;

v      Necesitatea pocăinţei în Sf. Taină a Mărturisirii, în RT, an. XXXVI, 1946, nr. 1-2, p. 53-67;

v      Cunoaşterea sectelor, în RT, an.  XXXVI, 1946, n r.11 - 12, p. 459 - 481;

v      Misiunea actuală a femeii, în vol.  Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p. 145 - 159;

v      Baptismul. Istoria, situaţia actuală şi prezentarea mişcării, în Ţnuarul XXIV (VI) al Academiei teologice <<Andreiane>> pe anul 1947/48", p. 31 -77 (şi extras, Sibiu, 1948, 50 p.);

v      Spiritul misionar al Vaticanului şi concepţia papistă despre unirea Bisericilor, în “Ortotoxia", an. III, 1951, nr. 4, p. 539 - 585;

v      Spiritul doctrinar dogmatic ortodox, catolic şi Protestant, în  “Ortodoxia", an. VII, 1955, nr. 4, p. 593-607;

v      Adevărul şi frumuseţile Ortodoxiei, în “Ortodoxia", an. VIll, 1956, nr. 4, p. 577-600;

v      Revelaţie şi inspiraţie, în “Ortodoxia", an. IX, 1957, nr. I, p. 41 -66;

v      Creştinismul şi rasismul, în MMS, an.  XXXIV, 1958,nr. 9 - 10,p. 731-744,

v      Unitatea ortodoxă. Cadrul teoretic doctrinal al problemei, în “Ortodoxia”, an.  X, 1958, nr.4, P. 539-555;

v      Din trecutul unităţii ortodoxe. în ,,Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr.1 , p 63 - 84; MA, an.  IV, 1959, nr. 3 4, p. 202 - 227 şi MA, an.  V, nr. 1960, nr. 11-12, p. 863-880;

v      Existenţialismul, fliosofie antiumană, potrivnică adevărului, în MA, an.  V, 1960, nr. 9-10, p. 719-750;

v      Solidaritatea umană, în MMS, an.  XXXVI, 1960, nr. 9-12, P. 615 - 627;

v      Despre “teologia ecumenică", în MO, an.  XV, 1963, nr. 3-4, p. 163-177

v      Ecumenismul şi problemele lumii contemporane, în MO, an.  XVI, 1964, nr. 1-2,p. 3-17;

v      Sfânta Euharistie în unitatea creştină, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 1, p. 49-64;

v      Familia în cadrul învăţăturii creştine, în MMS, an.  XLIV, 1968, nr. 3-4, p. 150-162;

v      Poziţii principiale ale Ortodoxiei faţă de celelalte religii, în “Ortodoxia", an.  XXI, 1969, nr. 4, p. 507-523;

v      Ideea de unitate bisericească în cadrul ecumenismului actual, în MB, an.  XX, 1970, nr. 1-3, p. 7 - 19;

v      Orizontul ecumenic al Ortodoxiei, în MMS, an.  LXVI, 1970, nr. 9- 10, p. 521-531;

v      Intruparea ca revelaţie, în,,Ortodoxia", an.  XXII, 1970, nr. 4, p. 517-538,

v      Teologia slujirii, în MMS, an.  XLIX, 1973, nr. 7-8, p. 455-464;

v      Ecumenismul religios şi unitatea Iumii, în “Ortodoxia", an.  XXV, 1973, nr. 3, p. 470-483;

v      Sistemul teologic al Iui Teilhard de Chardin, în “Ortodoxia", an.  XXV, 1974, nr. 7 - 8, p. 575-587;

v      Invăţătura creştină despre libertate şi responsabilitate, în “Ortodoxia", an. XXVI, 1974, nr. 4, p. 666-680;

v      Prezenţa activă a Bisericii Ortodoxe Române în cadrul ecumenismului, în MMS, an. LI, 1975, nr. 3-4, p. 200-220;

v      Biserica şi contemporaneitatea, în “Ortotoxia", an. XXVII, 1975, nr.4, p.695-716.

v      Creştinism şi budhism, în MA, an. I, 1956, nr. 3-4, p. 278-289;

v      Cercetări noi privind istoria religiilor, în M A, an.II, 1957, nr.1 - 2, p. 76-86,

v      Religia slavilor răsăriteni, în MO, an. XI, 1959, nr. 1 -2, p. 32-44,

v      Câteva date despre religia savilor vechi, în MB, an. IX, 1959, nr. 9-10, p. 57-70;

v      Noutăţi din istoria religiilor, în M B, an. IX, 1959, nr. 1 - 2, p.11-24 şi an. Xl, 1961,nr. 1-4, p.90-107; MA, an. VI, 196 1, nr. 1-3, p. 84-96 şi 4-6, p. 269-299; an.  VII, 1962, nr. 7-8, p. 497-519; an.  VIII, 1963, nr. 4-6, p. 369-391 şi 7-8, p.546-566; an.IX,1964, nr.3-5, p.210-294, nr. 6-8, p. 470-495; an. X, 1965, nr. 1 -3, p. 108-135 şi 9 - 10, p.683-700; an. XI, 1966, nr.1 -3, p. 81 -99 şi 11 - 12, p.749-769; an. XII, 1967, nr.1 - 3, p.114 - 134 şi nr. 8 - 9, p.664-685.

 

v   Articole în  “Telegraful Român", predici, note, recenzii în “Mitropolia Ardealului" şi alte periodice bisericeşti.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME