DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dumitru soare

Preot

 

SOARE DUMITRU, preot. 

 

N. 1 aug. 1926, în Baloteşti-Ilfov, decedat la 2 dec. 1990, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Central" (1938 - 1946), apoi la Facultatea şi Institutul Teologic din Bucureşti (1946-1950); cursuri de doctorat specialitatea Istoria religiilor - la aceiaşi lnstitut (1955 - 1958).  Preot paroh în Lechinţa, Răzoare şi Unghieni, în jud.  Mureş, apoi la Teliu, jud.  Braşov (1949-1974), consilier patriarhal, încredinţat cu conducerea sectorului Relaţii Externe (1974-1982), director al Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (1982- 1990), paralel preot slujitor la bisericile din Otopeni, “Parcul Călăraşi” şi “Sf. Împăraţi-Vergu” din Bucureşti, iconom stavrofor.  Reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române la numeroase întuniri cu caracter ecumenist: a VII-A Adunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene (Engelberg-Elveţia, 1974), a VI-a şi a VII-A Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Nairobi, 1975 şi Vancouver, 1983), al doilea Congres al profesorilor de Teologie ortodoxă (Atena, 1976) şi la lucrările unor subcomisii ale Conferinţei creştine pentru pace, cu sediul la Praga.

 

Lucrări:

 

v         Concepţia despre sfinţenie în islamism şi creştinism, în “Ortodoxia", an.  IX, 1957, nr. 3, p.438-459;

v         Situaţia femeii în islamism şi creştinism, în ST, an.IX,1957, nr.3-4, p.244-261;

v         Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste, în ST, an.  XI, 1959, nr. 3-4, p. 213-224;

v         Idei şi preocupări sociale în opera literară a lui Gala Galaction, în MA, an.  V, 1965, nr.  I - 3, p. 136-166;

v         lubirea faţă de semeni în învăţătura principalelor religii ale Iumii, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 2, p. 191 - 210;

v         Ortodoxia ca factor de apropiere şi de colaborare cu celelalte religii, în MA, an.  XIII, 1968, nr. 4 - 6, p. 305 3 19;

v         Temeiurile  evanghelice ale Naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor, în BOR, an.  XCII, 1974, nr. 1 -2, p. 93- 103;

v         Contribuţia, patriarhului Iustin la dezvoltarea relaţiilor ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române, în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 3-4, p. 405-432. 

 

v         Articole şi reportaje în periodicele Patriarhiei, mai cu seamă în buletinul  “Romanian Orthodox Church News", pe care I-a redactat între anii 1974 şi 1982.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME