DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  filaret scriban

Arhiereu, teolog si pedagog

 

SCRIBAN FILARET, arhiereu, teolog şi pedagog (frate cu Neofit). 

 

N. 1811, în Burdujeni Suceava, în familie de preot, decedat la 23 mart. 1873, la Iaşi. 

Studii la Gimnaziul Vasilian şi Academia Mihăileană din Iaşi (1830-1837), paralel fiind profesor la şcoala normală de la “Trei lerarhi" (1834-1837), apoi profesor suplinitor la Academia Mihăileană (1837-1839); trimis la studii la Academia duhovnicească din Kiev (1839-1842), unde obţine titlul de “magistru în teologie", călugărit sub numele Filaret în locul celui de Vasile, în Lavra Pecerska din Kiev şi hirotonit ieromonah (1842).  Profesor şi rector al Seminarului de la Socola (1842-1860) şi egumen al mănăstirii Socola, himandrit (1843), arhiereu titular de Stavropoleos (1852), luptător activ pentru Unirea Principatelor, membru în Divanul Ad-Hoc (1857), profesor la noua Facultate de Teologie a Universităţii din Iaşi (1860-1863), pensionat în 1863 şi retras la Socola; în 1865 s-a pus în fruntea “Iuptei pentru canonicitate", alături de fratele său Neofit; ctitor al unei biserici la Burdujeni, senator în 1867-1869.  Autor a numeroase manuale pentru învăţământul laic şi teologie, poezii, cuvântări ş.a.

 

Lucrări:

 

v      Întâile cunoştinţe pentru junimea moldoveană care învaţă limba franceză, Iaşi, 1836, 4 + 253 p.;

v      Mica Geografie a Daciei, Moldaviei şi a Ţării Româneşti, prelucrată de.... Iaşi, 1838.

v      Catihism în scurt... prelucrat pentru şcolile bisericeşti, Iaşi, 1846 (ed. a II -a, Iaşi, 1856, 122 p.);

v      Istoria sfântă pe scurt sau istoria Bisericii Vechiului Aşezământ... tălmăcită şi dată la lumină pentru, învăţarea în seminarie şi celelalte şcoli bisericeşti, Iaşi, 1847, VIII + 160 (ed. a II-a, în 1855; ed. a III-a, cu titlul: Istoria sfântă a Vechiului Testament, Iaşi, 1872, IV + 130 p.);

v      Morala creştinească sau teologia morală pe scurt..., Iaşi, 1855, VIII + 220 p.;

v      Sfinţita Ermineutică sau ştiinţa de a înţelege şi a explica Sfânta Scriptură..., Iaşi, 1858, 232 p. (ed. a II-a, 1869, 142 p., ed. a III-a, 1874, 204 p.).

v      Istoria bisericească a românilor pe scurt, Iaşi, 1871, IV + 200 p. (lucrare originală cu material inedit cules mai ales din Rusia, azi depăşită).

 

Traduceri:  

 

v      Epistolii sau scrisori despre datoriile sfinţitei dregătorii preuţeşti.... 2 vol., Iaşi, 1843, XX + 275 p. (I) + IV + 268 p. (II) - din ruseste;

v      Invăţături religioase, morale şi istorice, ... Iaşi, 1843 XII + 180 p.

v      Din frantuzeşte (ambele traduse după Alexandru Scarlat Sturdza) Mărturisirea Ortodoxă a apostoliceştii şi catoliceştii Biserici de Răsărit a lui Petru  Movilă, Mănăstirea Neamţ, 1844, 19 f. + 320 p. (din ruseşte, ed. a II-a, Neamţ, 1864; ed. a III-a, Iaşi, 1874).

 

In manuscris au rămas:

 

v      Teologia Fundamentală,

v      Dogmatica, Omiletica,

v      Legile canonice,

v      Retorica,

v      Gramatica franceză, o serie de traduceri,

v      Dialogurile morţilor de Fenelon,

v      Tragedia Iui Brutus după Voltaire,

v      Ambrosie Crusoe după Daniel Defoe,

v      Viaţa lui Socrate după Platon, o traducere din Cornelius Nepos,

v      Poezii etc., toate la Biblioteca Academiei.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME