DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gheorghe soare

Preot, canonist

 

SOARE GHEORGHE, preot, canonist. 

 

N. 2 sept. 1905, în Borcea, jud. Galaţi, decedat la  6 iun. 1971 în Bucureşti.  Seminarul teologic “Sf.  Andrei" din Galaţi (1918- 1926), Facultatea de Teologie din Bucureşti (1 926 - 1930), cu licenţa în 1930 şi doctoratul în 1938 şi - paralel - Facultatea de Drept din Bucureşti (licenţa).  Diacon (1931) şi preot (1939) la biserica “Sf. Vineri-Hereasca", până la moarte; inspector bisericesc (1943-1949), apoi consilier (1949 - 1954) la Arhiepiscopia Bucureştilor, consilier patriarhal la Sectorul învăţământ şi Relaţii Externe (1954-1968), apoi la Sectorul Bunuri şi Fondul Central Misionar (1968-1971); iconom stavrofor (1949). 

A publicat studii de Drept canonic, articole, predici etc.

 

Lucrări:

 

v      Înapoi la sfintele canoane, Bucureşti, 1932, 63 p.;

v      Sistemul metropolitan în Dreptul canonic ortodox, în RL, an.  X, 1938, nr. 1-4, p. 104-143;

v      Forma de conducere în Biserică în primele trei veacuri (teză de doctorat), Bucureşti, 1938, 194 p.;

v      Temeiuri scripturistice ale distincţiei dintre episcop  şi presbiter, Buzău, 1939, 20 p.;

v      Mitropolia în Drepul canonic ortodox, Bucureşti, 1939, 60p.;

v      Natura juridică a Consistoriilor bisericeşti.  Studiu canonico juridic, Chişinău, 1943, 67 p.;

v      Impedimente la căsătorie şi motivele de divorţ, Studiu de drept canonic, în BOR, an.  LXI, 1943, nr. 4-6, p. 230-264 (şi extras, 37 p.);

v      Biserica şi asistenţa socială în primele şase secole, Bucureşti, 1949, 100 p. (extras din GB, an. VIll, 1949);

v      Aspecte în legislaţia bizantină în legătură cu ocrotirea omului, ST, an.  X, 1958, nr. 1-2, p. 38-67;

v      Titlul de locţiitor al Cezareei Capadociei putrat de mitropolitul Ungrovlahiei, în ST, an.  XII, 1960), nr. 5 -6, p. 369- 380;

v      Impedimente la căsătorie (Studierea practicii actuale în vederea unei practici uniforme în Biserica Ortodoxl) în “Ortodoxia", an.  XIII, 1961, nr. 4, p. 576-589. 

v      Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, în GB, an.  IX, nr. 6, 1950, p. 73 - 97;

v      Legislaţia bisericească (sub patriarhul Justinian), în BOR, an.  LXIX, nr. 3 -6,1951, p. 173 - 204.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME