DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  gheorghe soima

Profesor de teologie, compozitor

 

ŞOIMA GHEORGHE, profesor de teologie, compozitor. 

 

N. 13 febr. 1911, în Sibiu, decedat la 26 nov. 1985, în Sibiu.  Studii la Liceul ,,Gheorghe Lazăr" din Sibiu (1921-1928), la Academia Teologică “Andreiană" din Sibiu (1928-1932) şi la Conservatorul din Bucureşti (1932-1937).  Profesor suplinitor de Muzică la şcoala normală  Ţndrei Şaguna" din Sibiu (1937-1941), profesor suplinitor de Cântări bisericeşti şi Tipic la Academia Teologică Ţndreiană" (1941-1943), apoi conferenţiar pentru aceeaşi disciplină, continuând şi după 1948, la Institutul Teologic Universitar, la Conferinţa de muzică bisericeasca şi Ritual, până la pensionare (1976); un timp profesor de Armonie la şcoala populară de Artă din Sibiu (1946-1959), dirijor al corului catedralei mitropolitane din Sibiu (1940-1985), al Reuniunii meseriaşilor (1939-1949), al lntreprinderii Poligrafice, al Sindicatului învăţământului ş.a., diacon (1938), preot (1939), protopop.  Autor de studii teoretice, articole, compoziţii, prelucrări folclorice etc.

 

Lucrări:

 

v      Despre rugăciune, Sibiu, 1942, 62 p., Funcţiunile muzicii liturgice, Sibiu, 1945, 104 p.;

v      Temeiurile psihologice ale ritualului cultului divin, în Ţnuarul XXIII (V) al Academiei Teologice <<Andreiane>>", 1946/1947, p. 65 - 87;

v      Muzica element de înfrăţire al popoarelor, în vol. Biserica şi problemele vremii, Sibiu, 1947, p. 129-143;

v      Folclorul muzical religios, în ST, an.II, 1950, nr. 3-6, p. 288-294;

v      Muzica bisericescă şi laică  în Institutul Teologic din Sibiu, în MA, an. VI, 1961, nr. 11 - 12, p. 798-806;

v      Expresivitatea religioasă a psaltichiei româneşti contemporane, în BOR, an. XCIV, 1976, nr. 5-6, p. 525-531. 

v      Alte articole în “Revista Teologică", “Mitropolia Ardealului", “Telegraful Român", “Îndrumătorul bisericesc", toate la Sibiu.

 

Compoziţii

 

          Muzică corală

 

v      Opt colinde pentru cor mixt, versuri populare, Sibiu, 1940;

v      La joc, cor mixt, versuri populare (1950);

v      Jieneasca, cor mixt, versuri populare, Bucureşti, 1950;

v      Măndru-i jocul Haţegana, cor mixt, versiiri populare, Bucureşti, 1951;

v      Nunta ciobănească, suite de cântece populare pentru cor mixt (1955);

v      Suită de cântece ciobăneşti, poem pastoral, versuri de C. Dragoman (1956);

v      Gatere şi circulare, cor mixt, versuri de C. Dragoman, Braşov, 1957,

v      Bucuria muncii, suită corala, versuri de V. Muntean (1959);

v      Cantata înfrăţirii, cor mixt, Bucureşti, 1961;

v      Triptic pastoral, cor de femei (1966),

v      Eu ştiu un  basm, baladă pentru cor mixt, versuri de Octavian Goga (1967);

v      Speranţa, madrigal pentru cor mixt (1968).

 

            Muzică simfonică

 

v      Adagio molto espressivo (1947);

v      Moment rapsodic, pentru orchestra mare (1951);

v      Jieneasca, pentru orchestra (1953),

v      Odă în memoria Lui Gheorghe Lazăr, pentru orchestră (1957);

v      Dans simfonic (1958); Triptic sibian, pentru orchestră (1962);

v      Poem coregrafic pentru orchestră (1963);

v      Trei imagini simfonice, pentru orchestră (1966),

v      Valsul studenţilor (1966); Alina Mater (1969);

v      Simfonia Alpilor transilvani, ş.a.

 

          Bisericeşti

 

v      Liturghia dogmatică înm “La”-manuscris. (1981);

v      Heruvic în “Re" major

v      Podoaba Casei Tale, cor mixt cu solişti

v      In biserica măririi Tale stând - cor mixt şi bărbătesc,

v      Rugăciune- cor bărbătesc;

v      Rugăciunea Sf. Efrem Sirul - cor mixtş Axion. Ectenie, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME