DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  grigore silasi

Preot, filosof, folclorist

 

SILASI GRIGORIE, preot, filolog şi folclorist. 

 

N. 27 ian. 1836, în Beclean, jud.  Cluj, decedat la 17 ian. 1897, în Năsăud. 

Liceul în Năsăud şi Cluj.  Teologia la Blaj, doctoratul în Teologie la Universitatea din Viena (1862).  Vice-rector al Seminarului “Sf.  Barbara" din Viena (1862-1872), întemeietor şi redactor al ziarului “Sionul Românesc" - foaie bisericească, literară şi şcolară din Viena (1865-1967 şi 1871-872), profesor de Limba şi literatura română la Universitatea din Cluj (1872- 1886), decan al Facultăţii de Filosofie (1883-1894), “doctor honoris causa" în Filosofie al Universităţii din Cluj, membru onorar al Academiei Române (1877), preşedinte pe viaţă al “despărţământului" Cluj al Astrei, îndrumător al Societăţii studenţeşti “Iulia" din Cluj, preşedintele “Reuniunii meseriaşilor români din Cluj" (1874-1885). A publicat o serie de studii de lingvistică şi filologie, asupra folclorului românesc.  Este adeptul unui purism moderat acceptând preluarea treptată a neologismelor, adaptate formei şi structurii limbii române. în mai multe studii evidenţiază originea latină, unitatea şi continuitatea poporului şi a limbii române.

 

Lucrări:

 

v      Dialectul macedo-român paralel cu cel daco-roman, în rev. “Transilvania", 1874;

v      Despre însemnătatea literaturii române tradiţionale, în rev. “Transilvania", nr. 3,4 şi 5/1875;

v      Românul în poezia poporală.  Studii asupra tuturor ramurilor poeziei populare române din punct de vedere etic, istorico-mitologic şi lingvistic, în rev. “Transilvania", nr. 19-23/1876 şi nr. 4,18/1977;

v      Apologie.  Discursuri Filologice şi istorice maghiare privitoare la români, Cluj, 1879;

v      Renaşterea limbii româneşti în vorbire şi  scriere, în rev. Ţmicul Familiei", Cluj, 1879 1885 (si extras);

v      Să latinizăm au ba?, în “Familia", nr. 14/1882. 

 

v      A editat lucrarea manuscris a lui Petru Maior “Protopapadichia" în rev.”Sionul Românesc", Viena (nr. 10-11, 1865 şi 2, 4 - 6, 9 - 16 din 1866). 

 

v      Alte articole în revistele: “Sionul Românesc"-Viena, “Transilvania"-Sibiu, “Familia"-Oradea, Ţmicul Familiei"-Gherla şi Cluj, “Erdely Muzeum"-CIuj, ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME