DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  iacob stamati

Mitropolit

 

STAMATI IACOB (din botez loan), mitropolit. 

 

N. 24 iun. 1749, în părţile Bistriţei Transilvania, decedat la 11/12 mart. 1803, în Iaşi.

 Călugărit la mănăstirea Neamţ (1764), unde a învaţat carte; ieromonah şi econom al mănăstirii, apoi la Mitropolie (1774); la 9 dec. 1782 ales episcop la Huşi (hirotonit în ziua următoare, înscăunat 18 dec.); la 21 iun. 1792 ales mitropolit al Moldovei, păstorind până la moarte.  S-a remarcat mai cu seamă prin realizările gospodăreşti: reşedinţe noi la Huşi şi Iaşi, refaceri la bisericile “Stretenia" şi “Sfântul Gheorghe" din Iaşi; a ctitorit biserica “Banu" din Iaşi,

 

Indrumător al activităţii tipografice. Cu ajutorul lui s-au editat:

 

v      Liturghierul (1794),

v      Psaltirea (1794),

v      Ceaslovul (1797),

v      Prăvălioară, adică  Molitvelnicul în scurt (1802),

v      Romanul moralizator Chiril şi Andronius al spaniolului Balthasar Gracian, din greceşte (1794),

v      Cărţile lui Amfilohie Hotiniul: Gramatica theologhicească, De obşte geografie.  Elemente aritmetice (1795) s.a.;

 

Sprijinitor al şcolilor din Moldova; concepţia lui pedagogică este expusă într-un lung raport înaintat domnitorului cu felurite recomandări cu privire la organizarea învăţământului şi la procesul instructiv-educativ.  A desfăşurat şi o impresionantă lucrare filantropică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME