DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ioan gh. savin

Profesor de teologie

 

SAVIN IOAN GH. profesor de teologie

 

N. 19 dec. 1885, în Jorăşti, jud. Galaţi, în familie de preot, decedat la 22 febr. 1973 în Bucureşti. 

Seminarul  “Veniamin" din Iaşi, Facultatea de Teologie din Bucureşti (1905 - 1909), cu studii de specializare în Filosofie şi Teologie la Berlin şi Heidelberg.  Sublocotenent combatant în primul război mondial, iar după Unire, un timp profesor de Limba română, mai mulţi ani inspector general în Ministerul Cultelor şi Artelor, profesor de Filosofia religiei şi Apologetică la Facultatea de Teologie din Chişinău (1927-1941), iar în 1941 - 1947 la catedra de Apologetică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti; participant la Congresul profesorilor de Teologie ortodoxă de la Atena (1936).  Mai mulţi ani de detenţie în timpul regimului comunist.  Teolog de mare erudiţie, a desfăşurat o susţinută activitate didactică şi publicistică; prin el, Teologia Fundamentală s-a conturat şi s-a definit ca disciplină de sine stătătoare a teologiei ortodoxe române".

 

Lucrări:

 

Apologetica.  Elemente de filosofia religiunii creştine.  Manual pentru uzul şcolilor secundare şi al seminarilor teologice, Bucureşti, 1929, 158 p.;

Dovezile raţionale pentru existenţa Lui Dumnezeu. Studiu introductiv, Bucureşti, 1932, 35p.;

 

Curs de Apologetică. Chestiuni introductive, Bucureşti, 1935, 152 p.:

 

v      I. Fiinţa şi originea religiei, Bucureşti, 1937, 279 p.; II. Existenţa lui Dumnezeu.

v      I. Proba ontologică, Bucureşti, 1940, 280 p.;

v      II. Probele cosmologică şi teleologică, Bucureşti, 1943, 274 p.

 

v      Cultură şi religie, Bucureşti, 1927, 83p. (culegere de articole);

v      Filosofia şi istoria ei,

v      Bucureşti, 1927, 84 p.;

v      Iconoclaşti şi apostaţi contemporani, Bucureşti, 1932, 105 P. (ed. a II-a, 1936, 110 p.);

v      Creştinismul şi viaţa, Bucureşti, 1935, 36 P. (culegere de articole);

v      Creştinism şi comunism, Bucureşti, 1938, 71 p.;

v      Stiinţa şi originea religiei, Bucureşti, 1937, 280 p.;

v      Creştinismul şi gândirea contemporană, Bucureşti, 1940, 160 p.;

v      Ce este Ortodoxia?, Bucureşti, 1942; Teologie şi istorie, Bucureşti, 1943, 60 P.;

v      Creştinismul şi cultura română, Conferinţă, în BOR, an.  LXI, 1943, nr. 10 - 12, p.487-516 (şi extras, 32 p.)

v      Invăţământul religios în şcolile secundare, seminarii şi licee, Bucureşti, 1922,92 p.,

v      Biserica română şi noua ei organizare, Bucureşti, 1925, 104 p.;

v      Problema cultelor în România, Bucureşti, 193 7, 54 p.

 

Colaborări la:

 

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Viitorul" - Bucureşti,

v      ziarul “Calendarul" Bucureşti,

v      “Fântâna Darurilor" - Bucureşti (codirector) ş.a.

 

Spre sfârşitul vieţii, colaborări la revistele centrale bisericeşti:

 

v      Precizări şi recomandări în jurul problemei “Fraţii Domnului”, în ST, an.  XIll, 1961, nr. 5-6, p.271-296,

v      Iconomia  şi roadele învierii Domnului, în ST, an.  XIV, 1962, nr. 5-6, p. 267-282;

v      Rolul dreptului Iosif în iconomia răscumpîrării şi locul său în hagiografia creştină, în ST,an.XVI, 1964,nr. 5-6,p. 303-333

v      Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii, în ST, an.  XVI, 1964, nr. 9-10, p. 519-532;

v      Despre chipul iconografic al Mântuitorului, în MO, an.XVII, 1965, nr.9-10, p.775-794;

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME