DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ioan spiru

Preot, arheolog, numismat

 

SPIRU IOAN, preot, arheolog şi numismat. 

 

N. 2 nov. 1914, în Bucureşti (tatăl era fiu de preot aromân din Coriţa - Albania), decedat la 20 febr. 1995, în Alexandria. 

Studii la Seminarul orfanilor de război din Câmpulung-Muscel (1927-1935) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1935-1939, lic.1940).  Preot în Surduleşti, jud.  Argeş, fost Teleorman (1940-1954), paralel profesor suplinitor de Română, Istorie şi Franceză la Liceul din com. Miroşi (până în 1948), protopop la Roşiorii de Vede (1950-1954), apoi preot la biserica “Sf.  Nicolae" din Alexandria (din 1954), animator al vieţii culturale din parohiile pe care le-a condus, colaborator al Muzeului din Alexandria şi al lnstitutului de Arheologie din Bucureşti, iniţiind şi participând el însuşi la campanii de săpături arheologice în judeţul Teleorman, care au dus la descoperiri din paleolitic, neolitic, epoca bronzului, epoca fierului; întemeietor al unui muzeu în satul Surduleşti, membru activ al Societăţii Numismatice Române (1947), cu diferite comunicări de arheologie şi numismatică la sesiuni ştiinţifice, întemeietor al Filialei Teleorman al Asociatiei Filateliştilor din România.

 

Lucrări:

 

v      Descoperiri arheologice la Surduleşti, în “Materiale arheologice", vol.I, Bucureşti, 1953, p. 523-542 (în colaborare cu Mircea Petrescu-Dâmboviţa),

v      Aşezări străvechi în raionul Roşiorii de Vede, în “Materiate arheologice", vol.  V, 1959, p. 695 -707,

v      Câteva descoperiri monetare în raionu Roşiorii de Vede, în SCN, vol. I, 1957, p. 467-468;

v      Descoperiri monetare în raionul Alexandria, în SCN, vol.  III, 1960, p. 553-555;

v      Cercetări şi descoperiri arheologice în jud. Teleorman, în “Revista Muzeelor", 1969, nr. 2, p. 158-162;

v      Tezaurul monetar feudal de la  Ulmeni - Teleorman, în BSNR, 1973-1975,nr. 121-123,p. 171-174;

v      Informaţii asupra circulaţiei monetare în judeţul Teleorman în secolele XIV-XIX, în BSNR, 1976-1980, nr. 124-128, p. 651-655;

v      Descoperiri arheologice în judeţul Teleorman, în “Cercetări arheologice", III, 1979, p. 453 -459.

v      Activitatea lui Luchian şi Artachino ca pictori de biserică, în SCIA, t. XIll, 2, 1966, p. 269270;

v      Un artist uitat: Anghel Vasile, în SCIA, t. XVI, 1, 1969, p. 137 -140;

v      Un pictor şi  sculptor ţăran, Constantin Vasilescu, în SCIA, t. XVIII, 197 1, p. 167 - 169.

v      Biserici din oraşul Alexandria, în GB, an.  XXV, 1966, nr. 1-2, p. 93-99-, an.  XXIX, 1970, nr. 9- 10,p. 1001 - 1011; an.  XXXIII, 1974,nr. 78, p. 751-758; an.  XXXV, 1976, nr. 3-4, p. 391-396,

v      Preoţi şi biserici din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în GB, an.  XXVIII, 1969, nr. 3-4, p. 417-425;

v      Catagrafia judeţului Teleorman în anul 1810, în GB, an.  XXXIII, 1974, nr. 3 -4, p. 344-356 şi nr. 5 -6, p. 529-543,

v      Răscoala din 1907 şi preoţimea teleormăneană, în GB, an.  XXXVI, 1977, nr.1-3, p. 20-28;

v      Biserici bordeie, în GB, an.  XXXVI,1977,nr.11-12, p.937-955;Biserica şi satul românesc, în BOR, an.  XCVII, 1979, nr. 3-4, p. 511-525;

v      Insemnări despre Seminarul orfanilor de război din Câmpulung-Muscel, în BOR, an.  XVI, 1988, nr. 7-8, p. 105-115;

v      Două catagrafii ale bisericilor din plasa târgului Teleorman din anii 1834 şi 1835, în GB, an.  XLVII,1989,nr.4, p. 125 -137,

v      Bisericile din Surduleşti -  pagini de monografie, în MO, an.  XLIII, 1991, nr. 1, p. 89-101.

 

Alte articole cu caracter istoric şi bisericesc în:

 

v      “Glasul Bisericii",

v      “Mitropolia Olteniei",

v      “Telegraful Român",

 

Istorice-arheologice în ziarul local:

 

v    “Teleormanul", altele în revista “Filatelia" etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME