DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  iosafat snagoveanu

Arhimandrit

 

SNAGOVEANU IOSAFAT (din botez Ion Vărbileanu), arhimandrit. 

 

N. 22 apr. 1797, într-un sat de pe Valea Vărbilăului-Prahova, decedat la  3 nov. 1872, la Paris. 

Studii la şcoala de preoţie de la Episcopia Buzăului.  Hirotonit preot în 1829, pentru parohia Slănic şi numit curând protopop de Mizil.

Rămas vgduv, s-a călugărit sub numele losafat; un timp a fost eclesiarh la Episcopia Buzăului; şi-a continuat studiile la Colegiul naţional “Sf. Sava" din Bucureşti, fiind numit şi preot al mănăstirii “Sf.Sava", apoi la “Curtea Veche"; la terminarea studiilor, profesor de Religie la aceiaşi Colegiu.  Din 20 apr. 1844 până în nov. 1848, i s-a încredinţat egumenia mănăstirii Snagov, de la care şi-a primit şi numele.In 1848 a participat activ la revoluţia din  Ţra Româneacă (membru în comisia pentru dezrobirea ţiganilor), fapt pentru care a fost nevoit să se refugieze în Transilvania, în Dobrogea - unde mitropolitul Dionisie al Dristrei I-a hirotesit arhimandrit şi, în cele din urmă, la Paris. Acolo a organizat comunitatea română, cu o capelă în str. Racine 22 (sfinţită la 22 nov. 1955), păstorită de el până la moarte.

 

Lucrări:

 

v      Istoria Vechiului Testament, Bucureşti,1839, VIII + 231 p.;

v      Istoria Noului Testament, Bucureşti, 1840, 318p.;

v      Prescurtare din istoria Vechiului şi Noului Testament, Bucureşti, 1842,50 p. (ed. a II-a, 1848);

v      Versuri, anecdote şi fabule pentru studenţii mici, Paris, 1863, 160 p.;

v      Vocabulariu de câteva cuvinte latine, explicate în româneşte şi franţuzeşte, Paris, 1867;

v      Catehisme du Pere Iosaphat, archipretre a la chapelle roumaine de Paris, Paris, 1870,49 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME