DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  iuvenal stefanelli

Profesor de teologie

 

STEFANELLI IUVENAL (din botez loan), profesor de teologie. 

 

N. 1834, în Siret, jud.  Suceava, decedat la 8/31 iul. 1914, în Cernăuţi. 

Studii la Gimnaziul şi Institutul teologic din Cernăuţi (1857-1860).  Preot ajutor (cooperator) şi catehet în Siret (1860- 1866), catehet la Scoala poporală românească din Cernăuţi (1866-1876), profesor de Religie la Liceul I de Stat din Cernăuţi şi docent pentru Catehetică la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1876-1908); protopop (1874), călugărit sub numele de Juvenal, ajutor protosinghel (1880), apoi arhimandrit (1890). Autorul primei Catehetici şi a primelor cateheze pentru învăţământul religios, în româneşte.

 

Lucrări:

 

v      Catehetica Bisericii drept credincioase răsăritene, Sibiu, 1879, 344 + VIII p.,

v      Catehese tractând istoria biblică  a Testamentului Vechi Manual pentru cateheţii şi învăţătorii şcoalelor poporale..., Sibiu, 1879, 494 P.;

v      Catehese tractând istoria biblică a Testamentului Nou şi Faptele Sfinţilor Apostoli.  Ca adaus o istorie şi geografie scurtă a Palestinei şi Tărilor Sfintei Scripturi .... tom. II, Sibiu, 1881,503 p.;

v      Catchese tractând învăţăturile dogmatice şi morale ale Bisericii dreptcredincioase răsaăritene... tom.  III,

v      Sibiu, 1881, 671p.;

v      Liturgica  Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1886,Vlll + 96 p.;

v      Alte manuale pentru învăţământul elementar şi mediu.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME